Sprzedam portal lub podejmę współpracę - oferty na legnica@legnica.net.pl

Dodatkowo: administracja stronami www, dodawanie ogłoszeń, instalacja i zarządzanie sklepami internetowymi

Historia
 

Relikty późnoromańskiej kaplicy św. Benedykta i Wawrzyńca Najstarsze ślady pobytu człowieka na terenie Legnicy sięgają 4000 lat p.n.e. Jak podaje zabytek piśmienny, zwany Geografem Bawarskim już w pierwszej połowie IXw. zamieszkiwał tu szczep słowiański Trzebowian. Na wiek IX-X przypada budowa grodu obronnego. Nazwa miasta wywodzi się prawdopodobnie od słowa: lgoty-ulgi, ligowisko-legowisko, ligać-leżeć lub od ligocicy-trzęsawisko. Po raz pierwszy nazwa miasta pojawia się w 1149 roku, w dokumencie Bolesława Kędzierzawego. Na przełomie XII i XIIIw. na miejscu starego grodu książę Henryk I Brodaty wzniósł ceglano-kamienny zamek w stylu romańskim, wokół którego rozwinęła się rzemieślniczo-handlowa osada. Zamek Piastowski Na początku XIIIw. Legnica zostaje siedzibą książęcą i dzięki temu rozrasta się przekształcając w duży ośrodek miejski. Położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych tzw. Wysokiej Drogi, z Kijowa do Magdeburga oraz z Wielkopolski na południe sprzyjało rozwojowi osadnictwa. Przed 1264 r. Legnica otrzymała prawa miejskie wzorowane na magdeburskich.


Mapa Legnicy 9 IV 1241 r. w pobliżu miasta rozegrała się jedna z ważniejszych bitew średniowiecznej Europy. Przeciwko 20 tysięcznej armii Tatarów stanęło 8 tysięcy rycerzy z Małopolski, Wielkopolski i Śląska wspieranych przez rycerzy zakonnych z Francji i 500 górników ze Złotoryi. Całością wojsk dowodził śląski książę Henryk II Pobożny. Tatarzy prawdopodobnie użyli dymów trujących, które wprowadziły panikę w polskich oddziałach. Polacy ponieśli klęskę, a Henryk II Pobożny dostał się do niewoli i poniósł w niej śmierć. Mongołowie nie zdobywszy Legnicy zrezygnowali z dalszego pochodu na zachód Europy i skierowali się na Węgry. Po śmierci Pobożnego dzielnicą podzielili się czterej jego synowie. Legnicę zajął najstarszy syn Bolesław II Rogatka. Czasy rozkwitu przypadły na wiek XIV i XV. W 1329 r. miasto liczyło już ponad 10 tysięcy mieszkańców i było w tym czasie drugim, po Wrocławiu największym miastem śląskim. Około 1345 roku w miejscowej mennicy wybito pierwszą w Polsce złotą monetę obiegową. W latach dwudziestych XV wieku przez księstwo legnickie przechodzą husyci grabiąc i pustosząc je. Zamek Piastowski Na początku XVI wieku rządy nad miastem obejmuje Fryderyk II. W 1515 roku pojmuje za żonę Elżbietę, córkę króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka. Był człowiekiem wykształconym, wiele podróżował. Za jego panowania w 1526 roku powstaje w Legnicy pierwszy na Śląsku uniwersytet, który jednak po kilku latach istnienia zostaje zamknięty. W tym czasie powstają też w mieście pierwsze drukarnie. Wojna 30 letnia (1618-1648), a wraz z nią epidemie i pożary doprowadzają miasto do upadku. W grudniu 1639 roku Legnica ma tylko 2442 mieszkańców.Sterowce nad legnickim lotniskiem W 1675 r. zmarł ostatni z rodu Piastów 15-letni książę Jerzy Wilhelm, a rządy nad księstwem zaczynają sprawować austriaccy Habsburgowie. W czasie wojny siedmioletniej (1756-1763) w bitwie pod Legnicą (1760) wojska Marii Teresy zostały rozbite przez Prusaków i w wyniku pokoju hubertsburskiego w lutym 1763 roku Śląsk przechodzi pod rządy Hohenzollernów. 26 VIII 1813 roku w okolicach wsi Warmątowice rozegrała się bitwa nad Kaczawą, w której 90 tysięczna Armia Śląska Bluchera pokonała 70 tysięczną Armię Bobru marszałka Macdonalda. Do przegranej Francuzów przyczyniły się ulewne deszcze i wylew Kaczawy. Rynek Po latach zastoju spowodowanych wojnami śląskimi w poł. XIX wieku nastąpiło ożywienie gospodarcze. W 1844 roku miasto otrzymało połączenie kolejowe z Wrocławiem. W 1925 roku w Legnicy mieszka ponad 73 tys. mieszkańców. W mieście rozwija się rzemiosło. Funkcjonują: cukrownia, fabryki tytoniu, sukna, fortepianów, garbarnia i drukarnia, powstają gazownia i elektrownia. Kwitnie ogrodnictwo szklarniowe i gruntowe. Tutejsze warzywa znane są w całych Niemczech. W 1939 roku w Legnicy żyje 83 tysiące mieszkańców. Dynamiczny rozwój miasta przerwany został przez wojnę.


Pomnik Wdzięczności :) 9 lutego 1945 roku do Legnicy wkroczyły oddziały Armii Czerwonej, a 25 kwietnia do miasta przybyli pierwsi polscy urzędnicy. Po zakończeniu działań wojennych miasto stało się siedzibą sztabu Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Ponowne ożywienie gospodarcze spowodowało odkrycie w latach 60-tych najbogatszych w Europie złóż miedzi w okolicach Lubina. Powstała m.in. Huta Miedzi "Legnica", Zakłady Mechaniczne "Legmet" oraz Fabryka Przewodów Nawojowych "Elpena". W wyniku nowego podziału administracyjnego kraju w 1975 roku Legnica stała się siedzibą władz wojewódzkich, a od 1992 jest stolicą diecezji legnickiej. Rynek W 1993 roku po 48 latach od zakończenia II wojny światowej Legnicę opuścił ostatni rosyjski żołnierz. Powołanie w 1997 r. Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej miało ważny wpływ na rozwój regionu. 2 czerwca 1997 r. miała miejsce wizyta papieża Jana Pawła II w Legnicy, a kilka tygodni później dzięki ofiarności mieszkańców obroniono miasto przed powodzią. W wyniku reformy administracyjnej państwa w 1999 r. po 24 latach Legnica przestaje być siedzibą władz wojewódzkich, staje się siedzibą powiatów grodzkiego i ziemskiego.


  • LEGNICA

  • Kalendarium
mapa Polski 07:51
15:47
położenie51° 12' N
16° 09' E
średnia wys.125 mpowierzchnia56 kmludność104 500kierunkowy76tabliceDLkody59-200 do 59-220

Legnica na mapie

Herb Legnicy

Legnica (dawniej Lignica, niem. Liegnitz) to ponad 100 tysięczne miasto, którego powierzchnia wynosi 56 km kw. Położona jest w widłach rzek Kaczawy i Czarnej Wody, na pograniczu Pogórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej na 51:12 szerokości północnej i 16:10 długości geograficznej wschodniej.

Jest trzecim co do wielkości (po Wrocławiu i Wałbrzychu) miastem w województwie i 39. w Polsce. Klimat zaliczany jest do najcieplejszych w Polsce - średnioroczna temperatura wynosi ponad 8,5 stopnia C.

FotoAlbum

Stadion Miejski Park Miejski 03.05.2004 Rynek Zakaczawie 2004.06.23 Budowa galerii przy ulicy Chojnowskiej 26.06.2006 Ulica Powstańców Śląskich 03.05.2004 Zamek Piastowski Zakaczawie 26.06.2004 Budynek po Dresden Banku 02.05.2004 Kąpielisko Kormoran Park Miejski Kamieniczki Śledziowe

Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

do wyroku z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie KIO 623/13 i KIO 631/13 Zamawiający – Uniwersytet Warszawski, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i instalacja systemu wirtualnej rzeczywistości” (znak sprawy WF-37-103/12).

WYROK KIO 623/13,KIO 631/13 z dnia 2013-04-16