Sprzedam portal lub podejmę współpracę - oferty na legnica@legnica.net.pl

Dodatkowo: administracja stronami www, dodawanie ogłoszeń, instalacja i zarządzanie sklepami internetowymi

Przyroda
 

Legnica zwana była dawniej miastem ogrodów. Pierwsze wzmianki o ogrodzie w naszym mieście pochodzą z 1567r. Dzisiaj Legnica posiada w swoich granicach ponad 400 ha terenów zielonych, co stanowi ok. 7% jej powierzchni. W ich skład wchodzą m.in.:

Park - Al. Orła Białego Park Miejski, który znajduje się prawie przy samym centrum miasta. Powstał na bazie dawnego ogrodu mieszczańskiego i alei lipowej wytyczonej w 1847 roku, którą w latach 1858-1859 obsadził lipami i następnie przekazał w 1858r. miastu kupiec Baumgart (obecnie Al. Orła Białego). Park - fontanny
W 1881 roku uregulowano powstałą dwa lata wcześniej Wenecję (Kozi Staw) i urządzono na niej wyspę. Zorganizowanie w roku 1843 r. wystawy hiacyntów zapoczątkowało trwającą prawie 100 lat tradycję wystaw ogrodniczych, które organizowano w parku aż do II Wojny Światowej. Park - fontanny
Najsłynniejsza z nich - Gugali miała miejsce w 1927 roku i to dzięki niej park zyskał wiele ciekawych założeń ogrodowych. Największy rozwój parku nastąpił pod koniec XIX w. Wówczas korzystając m.in. z funduszy uzyskanych z organizowanych wystaw ogrodniczych zbudowano rosarium z pergolą i stawem [1887] oraz palmiarnię [1898]. W 1907 roku przy ulicy Luisenstrasse (Mickiewicza) otwarto sanatorium "Wilhelmsbad".
Park - Kozi Staw Dziś park niestety nie przypomina tego, który można zobaczyć na starych kartach pocztowych. Zdegradowana zieleń, zaniedbana palmiarnia, pergola, a po sanatorium "Wilhelmsbad" pozostała ruina (remontowana obecnie przez PWSZ). Jednak dzięki swojemu położeniu park dalej spełnia rolę enklawy wypoczynku legniczan. W dalszym ciągu można w nim znaleźć ciekawą kolekcję roślin. Występują tu m.in. miłorząb dwuklapowy i ajlant gruczołkowaty.

Lasek Złotoryjski - pomnik Samuela Beniamina Ruffera Lasek Złotoryjski - kompleks zieleni leżący na południowo-zachodnim skraju miasta. Jego historia sięga 1890 r. kiedy to zorganizowano w Legnicy pierwszą wystawę zimowych budowli ogrodowych. Uzyskany z niej dochód wykorzystano na utworzenie lasku mieszczańskiego. Pierwotnie zagospodarowany był jako założenie parkowe. W 1907 roku lasek powiększył się o przekazane miastu przez rodzinę Rufferów tereny położone na zachód od ulicy Złotoryjskiej. Po zagospodarowaniu stały się znane jako Park Ruffera. Pomnik poświęcony pamięci Samuela Beniamina Ruffera w dalszym ciągu (choć mocno zdewastowany) znajduje się w lasku złotoryjskim.
Dziś lasek jest rzadko odwiedzany przez mieszkańców Legnicy. Dzięki peryferyjności i położeniu w strefie ochronnej Huty Miedzi Legnica znalazły w nim schronienie liczne gatunki zwierząt (borsuki, lisy, sarny, zające).

Cmentarz Żydowski Cmentarz komunalny położony jest przy ul. Wrocławskiej. Zajmuje powierzchnię prawie 50 ha, a na jego terenie znajduje się ok. 40 tys. mogił. Otwarty został w 1822 roku. Czternaście lat później nieopodal cmentarza komunalnego powstał kirkut - cmentarz żydowski. Na terenie cmentarza komunalnego znaczna część starodrzewu pochodzi z początku XIX w. Znajduje się tu wiele gatunków krzewów i drzew m.in.: klony, sosny, świerki, wierzby, jodły, tuje, a szczególnie na uwagę zasługuje aleja platanów znajdująca się w najstarszej części cmentarza. Wśród tej roślinności zamieszkuje wiele gatunków zwierząt.

Park - Pergola Tarninów (dawniej Kwadrat) - położona w południowej części zwartej zabudowy centrum miasta, to pełna zieleni stara dzielnica willowa. Powstała na przełomie XIX i XX w. Jej historia sięga lat 1860-1862 kiedy to zdecydowano o rozbiórce murów miejskich i tworzeniu nowych planów zagospodarowania terenów znajdujących się poza nimi.
Zabytkowej zabudowie Tarninowa towarzyszą interesujące okazy starych drzew i krzewów. Najciekawsze kompozycje zieleni znajdują się przy obiektach reprezentacyjnych, takich jak dawny Dom Prijoma, Burmistrzówka czy też dawny Sztab PGWAR. Prawie wszystkie ulice Tarninowa obsadzone są drzewami. Najpiękniejszym i najcenniejszym zadrzewieniem przyulicznym jest aleja lipowa rosnąca wzdłuż ulicy Grabskiego.

Kapielisko Kormoran Kompleks Parku Gdańskiego i Kąpieliska Kormoran - w północno-zachodniej części miasta. Na uwagę zasługuje Park Gdański (1,3 ha powierzchni), który powstał w latach 1884-1892 w wyniku zasypania tzw. Gęsiego Potoku i podwyższenia terenu o kilka metrów. W jego pobliżu znajduje się tzw. Kąpielisko Północne założone w końcu XIX w. o powierzchni ok. 15 ha. Kąpielisko znajduje się nad sztucznym zalewem zbudowanym na odnodze Czarnej Wody. Po powodzi w 1977 r. obiekt bardzo stracił na atrakcyjności. Obecnie przywrócono mu charakter rekreacyjny.


  • LEGNICA

  • Kalendarium
mapa Polski 07:51
15:47
położenie51° 12' N
16° 09' E
średnia wys.125 mpowierzchnia56 kmludność104 500kierunkowy76tabliceDLkody59-200 do 59-220

Legnica na mapie

Herb Legnicy

Legnica (dawniej Lignica, niem. Liegnitz) to ponad 100 tysięczne miasto, którego powierzchnia wynosi 56 km kw. Położona jest w widłach rzek Kaczawy i Czarnej Wody, na pograniczu Pogórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej na 51:12 szerokości północnej i 16:10 długości geograficznej wschodniej.

Jest trzecim co do wielkości (po Wrocławiu i Wałbrzychu) miastem w województwie i 39. w Polsce. Klimat zaliczany jest do najcieplejszych w Polsce - średnioroczna temperatura wynosi ponad 8,5 stopnia C.

FotoAlbum

Stadion Miejski Park Miejski 03.05.2004 Rynek Zakaczawie 2004.06.23 Budowa galerii przy ulicy Chojnowskiej 26.06.2006 Ulica Powstańców Śląskich 03.05.2004 Zamek Piastowski Zakaczawie 26.06.2004 Budynek po Dresden Banku 02.05.2004 Kąpielisko Kormoran Park Miejski Kamieniczki Śledziowe

Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

Zamawiający - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest ręczne oczyszczanie miasta Krakowa z podziałem na części. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 24.10.2009 roku pod poz. 2009/ S 206 -296371.

WYROK KIO/UZP 17/10 z dnia 2010-03-12