Sprzedam portal lub podejmę współpracę - oferty na legnica@legnica.net.pl

Dodatkowo: administracja stronami www, dodawanie ogłoszeń, instalacja i zarządzanie sklepami internetowymi

 

Mandaty wystawiane przez Straż Miejską

Pytanie wysłane: 2007-10-10    Tekst: A A A < >
 
Pytanie wysłał:
Robert Osowski,Legnica
Andrzej Srzedziński
Komendant Straży Miejskiej
Straż Miejska w Legnicy
 
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1. Ile w sumie mandatów i na jaką kwotę wystawiła Straż Miejska w Legnicy w okresie od stycznia do czerwca 2007 roku
2. Ile mandatów i na jaką kwotę wystawiła Straż Miejska w Legnicy w okresie od stycznia do czerwca 2007 roku dla właścicieli psów, którzy wyprowadzali psy bez smyczy, oraz którzy nie sprzątali po swoich podopiecznych.
3. Ile mandatów i na jaką kwotę wystawiła Straż Miejska w Legnicy w okresie od stycznia do czerwca 2007 roku dla właścicieli aut za parkowanie niezgodne z przepisami.
4. Ile mandatów i na jaką kwotę wystawiła Straż Miejska w Legnicy w okresie od stycznia do czerwca 2007 roku dla właścicieli/administratorów posesji za nieporządek panujący na ich posesjach.
5. Ile mandatów i na jaką kwotę wystawiła Straż Miejska w Legnicy w trakcie kampanii parlamentarnej za zalepianie plakatami wyborczymi płotów, rozdzielni energetycznych, stacji transformatorowych, stacji telekomunikacyjnych i innych nie przeznaczonych do zamieszczania plakatów miejsc.

Brak komentarzy.
Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Komendant" komendant@sm.legnica.pl

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuję :
Ad. 1. W okresie od stycznia do czerwca straż miejska wymierzyła - 842 grzywny na łączną kwotę - 73.190,- zł
Ad. 2. W tym samym okresie w stosunku do sprawców wykroczenia określonego art. 77 kodeksu wykroczeń podjęto 226 interwencji, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń ( Dz. U. z 2003 r. Nr 208 poz. 2023 ) wymierzono - 43 grzywny na łączną kwotę - 8.600,- W stosunku do sprawców wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego art. 143 - 145 kodeksu wykroczeń - podjęto - 688 interwencji które zakończono wymierzeniem - 175 grzywien na łączną kwotę - 9.650,- do sądu skierowano - 18 wniosków o ukaranie. Odrębnej statystyki dotyczącej " psich kup " nie prowadzi się.
Ad. 3. W okresie I półrocza 2007 roku , w stosunku do sprawców wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji art. 84 - 103 kodeksu wykroczeń podjęto - 3.507 interwencji. Sprawcom wymierzono - 490 grzywien na łączną kwotę - 46.270,- zł. Do sądu skierowano - 350 wniosków o ukaranie sprawców.
Ad. 4. W tym samym okresie w stosunku do osób popełniających wykroczenia określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podjęto - 174 interwencje. Wymierzono - 47 grzywien w drodze mandatów karnych. Do sądu skierowano - 3 wnioski o ukaranie.
Ad. 5. Zasady umieszczania plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków ogrodzeniach latarniach, urządzeniach energetycznych i telekomunikacyjnych reguluje przepis art. 90 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu RP... ( Dz. U z 2001 r. Mr 46 poz. 499 z późn. zm.) Natomiast odpowiedzialność za naruszenie tego przepisu określa art. 220 ust. 2 " Ordynacji " który mówi " kto umieszcza plakaty i hasła wyborcze bądź ustawia urządzenia ogłoszeniowe z naruszeniem zasad określonych a art. 90 podlega karze grzywny. Sytuacja ta jednoznacznie wskazuje, że organa porządkowe mogą podejmować skuteczne działania jedynie w sytuacji, kiedy na gorącym uczynku zostanie ujawniony sprawca czynu zabronione przez ustawodawcę lub osoba której dobra chronione prawem wskaże sprawcę takiego czynu, złoży zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia i zażąda jego ścigania. W innym przypadku ustawodawca dopuszcza tylko sporządzenie wystąpienia do przewodniczącego komitetu wyborczego, z którego pochodzą materiały wyborcze z powiadomieniem o konsekwencjach prawnych w przypadku braku reakcji. W ramach kampanii wyborczej do Sejmu i senatu RP w roku bieżącym strażnicy w godzinach pracy, na gorącym uczynku rozpowszechniania materiałów wyborczych nie ujawnili żadnego sprawcy.

Z poważaniem
Andrzej Srzedziński
K-t Straży Miejskiej
P.S. Przepraszam za drobną zwłokę w udzieleniu odpowiedzi, która spowodowana była licznymi wyjazdami i innymi obowiązkami służbowymi.
  • LEGNICA

  • Kalendarium
mapa Polski 07:52
16:18
położenie51° 12' N
16° 09' E
średnia wys.125 mpowierzchnia56 kmludność104 500kierunkowy76tabliceDLkody59-200 do 59-220

Legnica na mapie

Herb Legnicy

Legnica (dawniej Lignica, niem. Liegnitz) to ponad 100 tysięczne miasto, którego powierzchnia wynosi 56 km kw. Położona jest w widłach rzek Kaczawy i Czarnej Wody, na pograniczu Pogórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej na 51:12 szerokości północnej i 16:10 długości geograficznej wschodniej.

Jest trzecim co do wielkości (po Wrocławiu i Wałbrzychu) miastem w województwie i 39. w Polsce. Klimat zaliczany jest do najcieplejszych w Polsce - średnioroczna temperatura wynosi ponad 8,5 stopnia C.

FotoAlbum

Stadion Miejski Park Miejski 03.05.2004 Rynek Zakaczawie 2004.06.23 Budowa galerii przy ulicy Chojnowskiej 26.06.2006 Ulica Powstańców Śląskich 03.05.2004 Zamek Piastowski Zakaczawie 26.06.2004 Budynek po Dresden Banku 02.05.2004 Kąpielisko Kormoran Park Miejski Kamieniczki Śledziowe

Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

Zamawiający – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy – prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości oraz innych usług dla wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Legnicy.

WYROK KIO 257/14,KIO 263/14 z dnia 2014-02-28