Sprzedam portal lub podejmę współpracę - oferty na legnica@legnica.net.pl

Dodatkowo: administracja stronami www, dodawanie ogłoszeń, instalacja i zarządzanie sklepami internetowymi

 

Monitoring w Legnicy

Pytanie wysłane: 2007-12-02    Tekst: A A A < >
 
Pytanie wysłał:
Robert Osowski,Legnica
Agata Tokarz-Puzio
Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Legnicy
Urząd Miasta w Legnicy
 
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1. Czy jest gdzieś do wglądu decyzja dot. budowy świateł na skrzyżowaniu Witelona-Młynarska.
2. Kogo uznano za stronę postępowania administracyjnego, którego wynikiem było wydanie decyzji pozwalającej na budowę świateł na w/w skrzyżowaniu.
3. Czy wszczęcie postępowania w tej sprawie było gdzieś opublikowane?
4. Dlaczego konserwacja kamer monitoringu trwa tak długo?
5. Ile w Legnicy jest kamer monitoringu, jaki był koszt ich zamontowania?
6. Dlaczego do internetu przekazywany jest obraz tylko z 4 kamer. Czy istnieje możliwość przekazywania do internetu obrazu ze wszystkich kamer?
7. Proszę o podanie lokalizacji wszystkich kamer monitoringu.

Brak komentarzy.
W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Witelona i Młynarskiej informuję, że dla ww. zadania wydana została decyzja pozwolenia na budowę nr 473/2007 z dnia 01.10.2007 r. Inwestorem jest firma E.F. Rank Progress Sp. J. Bartnicki, Mroczka. Stroną postępowania jest wyłącznie Gmina Legnica - właściciel wszystkich działek objętych robotami budowlanymi.
Decyzja wraz z dokumentacją znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa Urzędu (pok. 330).
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie obowiązywania Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum w Legnicy i zgodna z jego zapisami, zatem decyzja o pozwoleniu na jej budowę wydana była bez wcześniejszego postępowania lokalizacyjnego. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nie było upubliczniane, gdyż nie ma takiego obowiązku.
Budowę systemu wizyjnego monitorowania miasta Legnicy zainicjowano w 2001 roku.
Dwie pierwsze kamery zainstalowano na ulicy Najświętszej Marii Panny MP i w Rynku. W kolejnych latach, stosownie do możliwości finansowych, system ten powiększano średnio o dwie kamery rocznie. Aktualnie liczy on 14 kamer zlokalizowanych w następujących punktach miasta:
1. Rynek - róg ul. Rycerskiej
2. ul. Najświętszej Marii Panny na wysokości ul. ks. Łączyńskiego
3. róg ul. Wrocławskiej i Libana
4. róg ul. Mickiewicza i Skarbka
5. ul. Młynarska od strony ul. Partyzantów
6. róg ul. Chojnowskiej i Dziennikarskiej
7. róg ul. Złotoryjskiej i Gwarnej
8. Rynek - róg ul. Św. Jana
9. Pl. Klasztorny- róg Skarbowej
10. róg ul. Karkonoskiej i Izerskiej
11. ul. Pomorska od strony ul. Sikorskiego
12. róg ul. Staffa i Gombrowicza
13. ul. Przybosia od strony ul. Gałczyńskiego
14. ul. Marsa od strony Al. Piłsudskiego
Dotychczasowe nakłady na budowę systemu (zakup i montaż kamer, wyposażenie stanowiska operatora, montaż stacji retransmisyjnych, modernizacja systemu archiwizacji) wyniosły łącznie ok. 429 tys. zł.
Prezentację obrazu z kamer na stronie internetowej Urzędu Miasta poprzez funkcję "Legnica online" umożliwia videoserwer, który posiada ograniczone możliwości techniczne (przekaz obrazu maksymalnie z czterech kamer). Dalsze rozwijanie systemu wiąże się zatem z koniecznością zakupu kolejnych urządzeń, a tym samym wydatkowaniem znacznych środków finansowych z budżetu miasta.
Obecny brak dostępu do funkcji "Legnica online" spowodowany jest trwającym przenoszeniem centrali monitoringu wizyjnego miasta i urządzeń teletransmisyjnych do nowej siedziby Straży Miejskiej przy Al. Rzeczypospolitej. Przewidywana przerwa w dostępie do obrazu z kamer może potrwać do końca br.
  • LEGNICA

  • Kalendarium
mapa Polski 07:52
16:18
położenie51° 12' N
16° 09' E
średnia wys.125 mpowierzchnia56 kmludność104 500kierunkowy76tabliceDLkody59-200 do 59-220

Legnica na mapie

Herb Legnicy

Legnica (dawniej Lignica, niem. Liegnitz) to ponad 100 tysięczne miasto, którego powierzchnia wynosi 56 km kw. Położona jest w widłach rzek Kaczawy i Czarnej Wody, na pograniczu Pogórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej na 51:12 szerokości północnej i 16:10 długości geograficznej wschodniej.

Jest trzecim co do wielkości (po Wrocławiu i Wałbrzychu) miastem w województwie i 39. w Polsce. Klimat zaliczany jest do najcieplejszych w Polsce - średnioroczna temperatura wynosi ponad 8,5 stopnia C.

FotoAlbum

Stadion Miejski Park Miejski 03.05.2004 Rynek Zakaczawie 2004.06.23 Budowa galerii przy ulicy Chojnowskiej 26.06.2006 Ulica Powstańców Śląskich 03.05.2004 Zamek Piastowski Zakaczawie 26.06.2004 Budynek po Dresden Banku 02.05.2004 Kąpielisko Kormoran Park Miejski Kamieniczki Śledziowe

Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

Postępowanie prowadzone jest przez Zamawiającego – Agencję Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Warszawie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) [ustawa Pzp), w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Zakup usługi asysty technicznej i konserwacji przy eksploatacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego w ANR na okres dwóch lat od 1 stycznia 2016 r." Odwołujący - ASSECO Poland S.A.

WYROK KIO 1557/15 z dnia 2015-08-04