Sprzedam portal lub podejmę współpracę - oferty na legnica@legnica.net.pl

Dodatkowo: administracja stronami www, dodawanie ogłoszeń, instalacja i zarządzanie sklepami internetowymi

 
WIADOMOśCI    dodał: Robert Osowski    2013-02-27    Legnica (dolnośląskie)    Tekst: A A A < >
 

Ile naprawdę kosztuje legnica.eu? [aktualizacja 27-03-2013]

Okładka miesięcznika legnica.eu


Czy powstanie prowadzonego przez Urząd Miasta miesięcznika legnica.eu było wyjściem naprzeciw Twoim oczekiwaniom?
nie 86%
tak 14%

Dokładnie dwa tygodnie temu wysłałem do Urzędu Miasta wniosek o udostępnienie informacji publicznej (treść poniżej [1]), w którym zapytałem o koszty powstania miesięcznika legnica.eu.

Wnioskowałem m. in. o przekazanie "treści (kopii) umów związanych z powstaniem miesięcznika legnica.eu, obejmujących w szczególności, ale nie wyłącznie: Umowy dotyczące druku, kolportażu oraz składu i obróbki graficznej ww. miesięcznika oraz rachunki lub faktury do ww. umów".
Interesowało mnie również to, ile osób jest zatrudnionych w miesięczniku, koszty związane z ich zatrudnieniem oraz nazwiska osób, których teksty i zdjęcia zostały zamieszczone w miesięczniku.

W odpowiedzi (treść poniżej [2]) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych przesłał skan umowy z drukarnią oraz trzy lakoniczne stwierdzenia "nie dotyczy". Na pytanie o nazwiska osób, których teksty oraz zdjęcia zostały wykorzystane w pierwszym numerze, odpisał: "Pracownicy Urzędu Miasta Legnicy oraz p. Zbigniew Pawełek i p. Radosław Sierżęga".

Wygląda na to, że urzędnicy - autorzy tekstów, nazwijmy je "informacyjnymi" wolą pozostać anonimowi. Biorąc pod uwagę ich treść nie dziwi mnie to, ale ponieważ mamy prawo do informacji, więc wysłałem kolejny wniosek (treść poniżej [3]), w którym proszę o uzupełnienie odpowiedzi.

Wymienieni obok "pracowników urzędu miasta" panowie w Ratuszu raczej nie pracują, bo wyszukiwarka na stronie BIP UM zwraca puste wyniki, dlatego dziwi mnie, że pod przekazanymi do publikacji zdjęciami nie ma ich nazwisk. Jeśli zaś otrzymali wynagrodzenie to oznaczałoby, że urzędnik przekazujący informację publiczną, mówiąc oględnie nie udzielił pełnej odpowiedzi na mój wniosek. W pkt. 6 poinformował mnie, że utrzymanie miesięcznika to tylko koszty związane z jego drukiem.

Z udzielonej odpowiedzi wynika, że pan Rodak za darmo pełni swoją funkcję, teksty oraz zdjęcia są dziełem pracowników urzędu, którzy wykonują je w ramach "luzu", podobnie jak skład komputerowy i dystrybucję miesięcznika, zaś MPK promuje za darmo legnica.eu, bo akurat ma wolne przestrzenie reklamowe.

Oczekuję zatem na pełną odpowiedź na mój wniosek, co zapewne potrwa kolejne 14 dni, czyli dokładnie tyle na ile maksymalnie pozwala Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Wciąż nie wiem czy wynika to z niewydolności służb podległych panu Krzakowskiemu, czy ze zwykłej ignorancji.


Aktualizacja 15-03-2013
Tak jak przewidywałem pracownik Urzędu Miasta na sklecenie kilku zdań oraz skan dokumentu potrzebował ponad dwóch tygodni (treść poniżej [4]). Specjalnie dla Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych zacytuję artykuł Ustawy o dostępie do informacji publicznej:

Art. 13.1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.


Przypomnę tylko, że wniosek został złożony 27 lutego, a odpowiedź przyszła 14 marca. Niestety okazało się, że 15 dni to za mało, żeby wywiązać się z obowiązku w sposób należyty.

Na pytanie 5, w którym wnioskowałem o "podanie nazwisk wszystkich osób, których teksty oraz zdjęcia zostały wykorzystane w pierwszym numerze miesięcznika." POIN odpisał wymijająco, odsyłając do odpowiedzi, jakiej udzielił 27 lutego: "Pracownicy Urzędu Miasta Legnicy oraz p. Zbigniew Pawełek i p. Radosław Sierżęga".

Tymczasem ja chciałem poznać nazwiska urzędników, którzy zajmują się pisaniem tekstów i robieniem zdjęć do miesięcznika legnica.ue, ponieważ obecnie wygląda na to, że panu Krzakowskiemu pomyliły się zadania, jakie ma spełniać Urząd Miasta.

Pracownicy tej instytucji zamiast obsługą petentów, którzy często muszą stać w długich kolejkach, zajmują się szeroko rozumianą działalnością edytorsko-wydawniczo-dystrybucyjną.
Z jednej strony to dobrze, że próbuje się ciąć koszty, ale z drugiej strony pracownicy urzędu są bardziej potrzebni na stanowiskach przeznaczonych do obsługi petentów. Tworzenie niezależnej prasy urzędnicy powinni zostawić prywatnym podmiotom.

Poniżej ([4]) niepełna odpowiedź od POIN. Czekam na uzupełnienie. Co do zlecenia na reklamę dla Radia Plus, okazuje się, że urzędnicy w określonych przypadkach potrafią działać błyskawicznie. Reklama miała się ukazać 13 lutego, a pismo w tej sprawie poszło 12 lutego. W spocie najbardziej spodobał mi się fragment: "Chcesz jasnych i rzetelnych wiadomości na temat miasta?" :-)


Aktualizacja 27-03-2013
Tym razem na odpowiedź (treść poniżej [5]) czekałem "jedynie" tydzień. W końcu poznałem nazwiska pracowników, którzy wspólnie z panem Rodakiem tworzą miesięcznik. Wszyscy są pracownikami Biura Prezydenta.


[ 1 ]
13.02.2013
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na zasadzie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także na podstawie art. 2 w związku z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznych - treści (kopii) umów związanych z powstaniem miesięcznika legnica.eu, obejmujących w szczególności, ale nie wyłącznie:

1. Umowy dotyczące druku, kolportażu oraz składu i obróbki graficznej ww. miesięcznika oraz rachunki lub faktury do ww. umów
2. Umowy cywilnoprawne dotyczące redagowania ww. miesięcznika oraz rachunki lub faktury do ww. umów
3. Proszę podać miesięczny koszt utrzymania (etaty oraz podatki i ZUS-y) pracowników ww. miesięcznika
4. Ilu pracowników jest zatrudnionych w miesięczniku
5. Proszę podać nazwiska wszystkich osób, których teksty oraz zdjęcia zostały wykorzystane w pierwszym numerze miesięcznika.
6. Jaki jest przewidywany roczny budżet na utrzymanie ww. miesięcznika.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o przesłanie informacji w formie elektronicznej na adres e-mail legnica@legnica.net.pl

--
Robert Osowski
legnica@legnica.net.pl


[ 2 ]
27.02.2013
W odpowiedzi na Pana wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej dot. miesięcznika "Legnica.eu" informuję co następuje:

1. W załączeniu przesyłam skany umowy zlecenie z dnia 6 lutego 2013r. PM.0543.4.2013.I oraz faktury VAT 93/2013 z dn. 11-02-2013r.
2. Nie dotyczy
3. Nie dotyczy
4. Nie dotyczy
5. Pracownicy Urzędu Miasta Legnicy oraz p. Zbigniew Pawełek i p. Radosław Sierżęga
6. Kwota podana w umowie ( w pkt. 1 ).

Zbigniew Wróblewski
Urząd Miasta Legnicy
Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych


[ 3 ]
27.02.2013
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na zasadzie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także na podstawie art. 2 w związku z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznych.
Proszę o uzupełnienie informacji zawartych w odpowiedzi (treść poniżej) z dnia 27.02.2013 na mój wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 13.02.2013.

1. Proszę o podanie informacji, kto dokonuje składu komputerowego miesięcznika legnica.eu W przypadku firmy zewnętrznej proszę o przekazanie treści (kopii) rachunków lub faktury do ww. umów. Jeśli składem komputerowym zajmuje się pracownik Urzędu Miasta, to proszę o informacje, czy otrzymuje za to wynagrodzenie, a jeśli tak to w jakiej wysokości.

2. Proszę o podanie informacji, kto zajmuje się dystrybucją miesięcznika (np. do Galerii Piastów i innych miejsc skąd można miesięcznik odebrać) W przypadku firmy zewnętrznej proszę o przekazanie treści (kopii) rachunków lub faktury do ww. umów. Jeśli dystrybucją zajmuje się pracownik Urzędu Miasta, to proszę o informacje, czy otrzymuje za to wynagrodzenie, a jeśli tak to w jakiej wysokości.

3. Proszę o przekazanie treści (kopii) umów oraz rachunki lub faktury do ww. umów związanych z promocją miesięcznika m.in. w autobusach MPK. Zwracałem się już o to w pkt. 1 wniosku z dnia 13.02.2013 niestety bez odpowiedzi.

4. Czy redaktor naczelny, Arkadiusz Rodak za pełnioną funkcję otrzymuje wynagrodzenie. Jeśli tak, proszę podać w jakiej wysokości.

5. W pkt. 5 wniosku z dnia 13.02.2013 prosiłem o podanie nazwisk "wszystkich osób, których teksty oraz zdjęcia zostały wykorzystane w pierwszym numerze miesięcznika." Tymczasem otrzymałem ogólnikową odpowiedź "Pracownicy Urzędu Miasta Legnicy oraz p. Zbigniew Pawełek i p. Radosław Sierżęga".

Zwracam się ponownie o podanie nazwisk wszystkich osób, których teksty oraz zdjęcia zostały wykorzystane w pierwszym numerze miesięcznika. Czy osoby te otrzymały za swoje teksty lub zdjęcia wynagrodzenie, a jeśli tak to w jakiej wysokości.

Jeśli odmawia Pan udzielenia informacji publicznej, to proszę postępować zgodnie z wymogami Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o przesłanie informacji w formie elektronicznej na adres e-mail legnica@legnica.net.pl

--
Robert Osowski
legnica@legnica.net.pl


[ 4 ]
14.03.2013
W nawiązaniu do Pana wniosku w sprawie miesięcznika "Legnica.eu" informuję, że:

1. Składu komputerowego miesięcznika dokonuje pracownik Biura Prezydenta Miasta Legnicy, obowiązki te wykonuje w ramach stosunku pracy.
2. Dystrybucją zajmują się pracownicy urzędu w ramach stosunku pracy.
3. MPK-nie dotyczy. W ramach promocji zlecono spot reklamowy do Radio Plus Legnica (skan zlecenia w załączeniu).
4. Nie dotyczy. Czynności wykonuje w ramach stosunku pracy.
5. Odpowiedź została udzielona (27-02-2013r.).

Zbigniew Wróblewski
Urząd Miasta Legnicy
Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych

[ 5 ]
27.03.2013
W odpowiedzi na Pana wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej informuje, że:

1.. Osoby będące pracownikami Urzędu Miasta Legnicy, których teksty oraz zdjęcia zostały wykorzystane w pierwszym numerze miesięcznika to: p.Ewa Pietrakowska, p. Arkadiusz Rodak, p. Małgorzata Banaszkiewicz, p. Michał Kotwa, p. Artur Antkiewicz. Czynności te były wykonywane w ramach służbowych zakresów czynności bez dodatkowego wynagrodzenia
2.. Prezentacja miesięcznika w autobusach MPK miała miejsce w ramach wieloletniej współpracy i wcześniejszych uzgodnień ze spółką.W załączeniu przesyłam skan pisma z dnia 01.03.2011r. nr PM.033.02.2011.I. w oparciu, o które przedstawiane są w autobusach MPK najważniejsze wydarzenia z życia Miasta.

Zbigniew Wróblewski
Urząd Miasta Legnicy
Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji NIejawnych.

 

Brak komentarzy. Dodaj swój komentarz.

Dodaj swój komentarz

Musisz być zalogowany i posiadać profil Obywatela.
Komentarze można wysyłać z serwisu LiveCity.pl

  • LEGNICA

  • Kalendarium
mapa Polski 07:47
16:27
położenie51° 12' N
16° 09' E
średnia wys.125 mpowierzchnia56 kmludność104 500kierunkowy76tabliceDLkody59-200 do 59-220

Legnica na mapie

Herb Legnicy

Legnica (dawniej Lignica, niem. Liegnitz) to ponad 100 tysięczne miasto, którego powierzchnia wynosi 56 km kw. Położona jest w widłach rzek Kaczawy i Czarnej Wody, na pograniczu Pogórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej na 51:12 szerokości północnej i 16:10 długości geograficznej wschodniej.

Jest trzecim co do wielkości (po Wrocławiu i Wałbrzychu) miastem w województwie i 39. w Polsce. Klimat zaliczany jest do najcieplejszych w Polsce - średnioroczna temperatura wynosi ponad 8,5 stopnia C.

FotoAlbum

Stadion Miejski Park Miejski 03.05.2004 Rynek Zakaczawie 2004.06.23 Budowa galerii przy ulicy Chojnowskiej 26.06.2006 Ulica Powstańców Śląskich 03.05.2004 Zamek Piastowski Zakaczawie 26.06.2004 Budynek po Dresden Banku 02.05.2004 Kąpielisko Kormoran Park Miejski Kamieniczki Śledziowe

Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, (dalej: „Zamawiający”) prowadzi, w trybie przetargu ograniczonego, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Kontrakt nr 1 „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów””. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”.

POSTANOWIENIE KIO 1486/12,KIO 1489/12 z dnia 2012-08-01