Sprzedam portal lub podejmę współpracę - oferty na legnica@legnica.net.pl

Dodatkowo: administracja stronami www, dodawanie ogłoszeń, instalacja i zarządzanie sklepami internetowymi

 
WIADOMOśCI    dodał: Robert Osowski    2013-05-05    Legnica (dolnośląskie)    Tekst: A A A < >
 

Niesprawny organ [aktualizacja 12-05-2013]

Prezydent Legnicy


Z uzyskanych od konserwatora zabytków dokumentów w sprawie budynku dawnego Banku Ziemskiego Księstwa Legnicko-Wołowskiego przy ul. Powstańców Śląskich 13 wynika, że legnickim urzędnikom odpowiedzialnym m. in. za ochronę zabytków wywiązywanie się ze swoich obowiązków przychodzi z wielkim trudem. Zresztą nie tylko to zadanie wydaje się przerastać ich możliwości.

W tej samej sprawie 11 kwietnia wysłałem wnioski o udostępnienie informacji publicznej do Urzędu Miasta oraz PINB w Legnicy. Od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego otrzymałem tylko jeden dokument, natomiast urzędnicy z Ratusza nawet nie raczyli odpowiedzieć na mój wniosek, łamiąc tym samym Ustawę o dostępie do informacji publicznej, a konkretnie jej art. 13.

W obu tych przypadkach należałoby wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na bezczynność, jednak obawiam się, że gdybym każde naruszenie prawa ze strony urzędników kierował do sądu, mogłoby to sparaliżować pracę tej instytucji. Z drugiej strony może taka "terapia szokowa" przydałaby się i sądy częściej niż do tej pory sięgałyby po możliwość ukarania organu grzywną na podstawie art. 149 § 2 P.p.s.a.

[Aktualizacja 12-05-2013]
Wysłanie wezwania do usunięcia naruszenia prawa zrobiło swoje i w końcu otrzymałem część odpowiedzi na mój wniosek. Wynika z nich, że prezydent nie interesował się losem sprzedanej przez Urząd Miasta nieruchomości, która przez 11 lat rządów Krzakowskiego powoli obraca się w ruinę 100 metrów od miejsca jego urzędowania.

Jedyne przekazane mi dokumenty i to bardzo nieliczne (treść umowy i 3 pisma) pochodzą z lat 1993-1995. Nieudostępnienie informacji publicznej jest przestępstwem, więc nie sądzę, żeby prezydent ukrywał jakieś dokumenty w tej sprawie. W ciągu prawie jedenastu lat prezydentury Krzakowski tylko raz zareagował na kierowane do niego pismo od konserwatora zabytków, który wnioskował o przeprowadzenie postępowania wywłaszczeniowego. Jednak prezydent zamiast wszcząć postępowanie... przesłał akta sprawy z wniosku konserwatora do wojewody dolnośląskiego z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestiach dotyczących zabezpieczenia środków finansowych na ten cel. Wojewoda nie odpowiedział, a Krzakowski widocznie wyszedł z założenia, że co mógł, to zrobił. W 2011 roku konserwator raz jeszcze zwrócił się do prezydenta o przeanalizowanie czy akt sprzedaży nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 13 nie został zawarty ze szkodą dla Miasta i Gminy Legnica. Jak mnie jednak poinformował Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych "w kwestii związanej z pismem ZN.0122.41.2011.ZK z dnia 19-12-2011, nie podejmowano działań." Dlaczego? Tego już nie wyjaśnił :-)Poniżej treść e-maila wysłanego do Urzędu Miasta w Legnicy 11 kwietnia:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Na zasadzie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także na podstawie art. 2 w związku z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznych:

1. Proszę o przekazanie kopii umowy zawartej przez Urząd Miasta w sprawie zakupu od gminy miejskiej Legnica budynku dawnego Banku Ziemiańskiego Księstwa Legnicko-Wołowskiego z dnia 22 stycznia 1993 r.

2. W § 7 aktu notarialnego sprzedaży w/w obiektu znajduje się zapis: "Zobowiązuje się nabywców do remontu budynku oraz do zakończenia remontu w terminie dwóch lat, licząc od daty uzyskania pozwolenia na remont i modernizację budynku. Ze względu na charakter zabytkowy obiektu, dokumentacja na remont winna być uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków." Wbrew temu zapisowi, w ciągu dwudziestu lat od sprzedaży, budynek nie doczekał się remontu i popada w ruinę.

- Proszę o wyjaśnienie, jakie działania zgodnie z § 7 umowy w tym czasie podjął Urząd Miasta w celu ochrony sprzedanego zabytku.
- Proszę o przesłanie kopii wszystkich dokumentów dotyczących tej sprawy, w tym decyzji 14.03.2000 PAB.IV.7354-8/2000

3. W związku z postanowieniem G.IV.7221-1/06 z dnia 28.08.2006 r. w sprawie przełożenia przeprowadzenia postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa proszę o informację, jakie działania zostały podjęte w związku z tym postanowieniem i jak się zakończyły. Czy podjęto decyzję o wywłaszczeniu. Jeśli nie to dlaczego. Proszę o przesłanie kopii dokumentacji w tej sprawie.

4. W związku z pismem ZN.0122.41.2011.ZK z dnia 19.12.2011 r. kierowanym do Prezydenta Miasta Legnicy o dokonanie analizy umowy zawartej przez Urząd Miasta w sprawie zakupu od gminy miejskiej Legnica budynku dawnego Banku Ziemiańskiego Księstwa Legnicko-Wołowskiego z dnia 22 stycznia 1993 r. czy akt ten nie został zawarty ze szkodą dla gminy Legnica, proszę o przekazanie kopii dokumentacji w tej sprawie.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o przesłanie informacji w formie elektronicznej na adres e-mail legnica@legnica.net.pl

--
Robert Osowski
legnica@legnica.net.pl

 

Brak komentarzy. Dodaj swój komentarz.

Dodaj swój komentarz

Musisz być zalogowany i posiadać profil Obywatela.
Komentarze można wysyłać z serwisu LiveCity.pl

  • LEGNICA

  • Kalendarium
mapa Polski 07:47
16:27
położenie51° 12' N
16° 09' E
średnia wys.125 mpowierzchnia56 kmludność104 500kierunkowy76tabliceDLkody59-200 do 59-220

Legnica na mapie

Herb Legnicy

Legnica (dawniej Lignica, niem. Liegnitz) to ponad 100 tysięczne miasto, którego powierzchnia wynosi 56 km kw. Położona jest w widłach rzek Kaczawy i Czarnej Wody, na pograniczu Pogórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej na 51:12 szerokości północnej i 16:10 długości geograficznej wschodniej.

Jest trzecim co do wielkości (po Wrocławiu i Wałbrzychu) miastem w województwie i 39. w Polsce. Klimat zaliczany jest do najcieplejszych w Polsce - średnioroczna temperatura wynosi ponad 8,5 stopnia C.

FotoAlbum

Stadion Miejski Park Miejski 03.05.2004 Rynek Zakaczawie 2004.06.23 Budowa galerii przy ulicy Chojnowskiej 26.06.2006 Ulica Powstańców Śląskich 03.05.2004 Zamek Piastowski Zakaczawie 26.06.2004 Budynek po Dresden Banku 02.05.2004 Kąpielisko Kormoran Park Miejski Kamieniczki Śledziowe

Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

Zamawiający – Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Bytnica, Bytnica 160, 66-630 Bytnica prowadzi postępowanie o zawarcie umowy ramowej stosując odpowiednio przepisy o przetargu ograniczonym, którego przedmiotem jest ustalenie warunków dotyczących wykonywania usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bytnica w latach 2015-2018 (znak sprawy: ZU-2711-1/14), zwane dalej „Postępowaniem”.

WYROK KIO 2754/14,KIO 2755/14,KIO 2756/14,KIO 2757/14,KIO 2758/14 z dnia 2015-01-15