Sprzedam portal lub podejmę współpracę - oferty na legnica@legnica.net.pl

Dodatkowo: administracja stronami www, dodawanie ogłoszeń, instalacja i zarządzanie sklepami internetowymi

 
WIADOMOśCI    dodał: Robert Osowski    2013-05-19    Legnica (dolnośląskie)    Tekst: A A A < >
 

Zabytki z PCV

Budynek dawnego Kolegium jezuickiego


Czy zabytki w Legnicy są należycie chronione?
nie 91%
tak 9%

Na forach dyskusyjnych o tematyce prawniczej jednym z poruszanych problemów jest wymiana okien w budynkach, nad którymi pieczę sprawuje konserwator zabytków. Wystarczy, że dzielnica, w której znajduje się budynek, jest pod ochroną konserwatora zabytków, a jakiekolwiek remonty, w tym wymiana okien wymagają jego pozwolenia. I tu zaczynają się schody, ponieważ konserwator wymaga, żeby wymienione okna były wykonane z drewna. Są one jednak dużo droższe od okien wykonanych z PCV. Ludzie płaczą i płacą, bo niezastosowanie się do wymagań konserwatora oznacza polecenie przywrócenia stanu pierwotnego i nałożenie kary finansowej na delikwenta.

Wydawałoby się, że skoro w budynku mieszkalnym z początku XX w. wymienione okna muszą być drewniane to w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków taki wymóg będzie przestrzegany z co najmniej taką samą bezwzględnością. Okazuje się, że w Legnicy od tej reguły jest sporo wyjątków. Jednym z nich jest pochodzący z początku XVIII w. budynek dawnego Kolegium jezuickiego (rej. zabytków 5/L/49). Historia wymiany okien w tym budynku w świetle dokumentacji, do której dotarłem, pokazuje, jak niekonsekwentni w swoich poczynaniach są urzędnicy, którzy interpretują w dość ciekawy sposób przepisy prawa.

W pierwszym piśmie z 4 marca 2004 (L.dz. 443/2004) konserwator zwraca się do PINB w sprawie "samowoli budowlanej" w budynku d. kolegium jezuickiego ob. seminarium duchownego oo. franciszkanów, rejestr zabytków 5/L/49. W dokumencie konserwator informuje, że dokonano wymiany okien na PCV bez wymaganego zezwolenia i prosi PINB o włączenie się w postępowanie administracyjne.

Nie znam odpowiedzi PINB, ale 18 marca 2004 (L.dz. 578/2004) konserwator informuje dyrektora Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum przy ul. Partyzantów 25, o zamiarze przeprowadzenia 5 kwietnia 2004 r. kontroli dotyczącej przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w budynku zajmowanym przez szkołę (d. kolegium jezuickie).

Konserwator nie przedstawił mi wyników kontroli, ale 15 kwietnia 2004r. czyli w 10 dni po kontroli wysyła do szkoły decyzję (82/2004), w której nakazuje KLOiG im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy w zajmowanym budynku d. kolegium jezuickiego wymianę samowolnie zamontowanych plastikowych okien na nowe drewniane w oparciu o wcześniej opracowany projekt budowlany. Termin wymiany 53 okien konserwator ustalił na 15 września 2004 r. Wymienione miały być 2 okna od strony pd. (fasada), 32 szt. od zachodu i 19 od północy.

Dyrektor szkoły zapewne odwołał się od tej decyzji, ponieważ minister kultury 14 października 2004 r. wydał decyzję (l.dz. DOZ-IS/500-76/04), która uchyliła wcześniejszą decyzję konserwatora, ale tylko ze względów proceduralnych. Chodziło o to, że konserwator nakazał w decyzji wymianę 53 plastikowych okien, bez ich dokładnej lokalizacji.

Konserwator 8 listopada 2004 r. wydał kolejną decyzję (350/2004), w której bardzo dokładnie określił położenie 53 okien do wymiany. Kolejne odwołanie dyrektora do ministerstwa nie przyniosło zmian, ponieważ minister w dniu 11 kwietnia 2005 r. wydaje decyzję l.dz. DOZ-IS/500-5/05[115], w której w pełni podtrzymał decyzję konserwatora zabytków.

Minister stwierdził, że: "Dawne kolegium jezuickie, zbudowane w latach 1700-1706 (..) to wybitne dzieło architektury barokowej.(...) Mając powyższe na uwadze organ odwoławczy w pełni podziela troskę Kierownika Delegatury w Legnicy o właściwy wygląd zabytku poprzez niedopuszczenie do działań, które mogłyby obniżyć wartości zabytkowe d. Kolegium jezuickiego. Dlatego konieczne jest wykonanie nowej stolarki okiennej zgodnie z wymaganiami organu konserwatorskiego.(...) Jak wskazano wyżej okna z PCV nie są możliwe do zaakceptowania w tak cennym obiekcie jak dawne kolegium jezuickie w Legnicy."

Wydawałoby się, że po takiej odpowiedzi wymiana okien jest przesądzona. Jednak dyrektor nie poddaje się i 1 maja 2005 pisze do konserwatora wniosek o przesunięcie terminu nakazanej wymiany okien. Dyrektor stwierdza, że nie dysponuje taką sumą pieniędzy i musi "mieć czas, by użebrać".

Dramatyczny apel odnosi skutek i konserwator wydaje pozwolenie nr 87/2006, w którym jest mowa o wymianie już tylko 13 okien, a właściwie 19, bo konserwator machnął się przy liczeniu.

Przypomnę jednak, że pierwotnie konserwator nakazał wymianę 53 okien. Dlaczego zatem mimo wcześniejszych intensywnych działań mających na celu wyegzekwowanie prawa, wydawania decyzji, odwołań, angażowania ministerstwa, które przypomnę, wyraźnie stwierdziło, że w takim zabytku plastikowe okna nie mają racji bytu, nagle zmienia zdanie?

Odpowiedź z WKZ była dość ciekawa:
"(...)Uwzględniając sytuację finansową szkoły dopuszczono pozostawienie okien PCV w facjatach, których wygląd ze względu na wysokość położenia oraz mało skomplikowaną konstrukcję (okna dwuskrzydłowe, jednorzędowe) nie powoduje dużej zmiany w wyglądzie zabytku.(...)"

 

Brak komentarzy. Dodaj swój komentarz.

Dodaj swój komentarz

Musisz być zalogowany i posiadać profil Obywatela.
Komentarze można wysyłać z serwisu LiveCity.pl

  • LEGNICA

  • Kalendarium
mapa Polski 07:47
16:27
położenie51° 12' N
16° 09' E
średnia wys.125 mpowierzchnia56 kmludność104 500kierunkowy76tabliceDLkody59-200 do 59-220

Legnica na mapie

Herb Legnicy

Legnica (dawniej Lignica, niem. Liegnitz) to ponad 100 tysięczne miasto, którego powierzchnia wynosi 56 km kw. Położona jest w widłach rzek Kaczawy i Czarnej Wody, na pograniczu Pogórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej na 51:12 szerokości północnej i 16:10 długości geograficznej wschodniej.

Jest trzecim co do wielkości (po Wrocławiu i Wałbrzychu) miastem w województwie i 39. w Polsce. Klimat zaliczany jest do najcieplejszych w Polsce - średnioroczna temperatura wynosi ponad 8,5 stopnia C.

FotoAlbum

Stadion Miejski Park Miejski 03.05.2004 Rynek Zakaczawie 2004.06.23 Budowa galerii przy ulicy Chojnowskiej 26.06.2006 Ulica Powstańców Śląskich 03.05.2004 Zamek Piastowski Zakaczawie 26.06.2004 Budynek po Dresden Banku 02.05.2004 Kąpielisko Kormoran Park Miejski Kamieniczki Śledziowe

Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zimowe utrzymanie dróg krajowych w Rejonie Ełk - zadanie nr 1 (II postępowanie)”, którego dotyczy odwołanie wniesione przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Czyścioch bis” z siedzibą w Suwałkach, (dalej: „Odwołujący”), zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym UE z dnia 31 lipca 2009 r. (nr ogłoszenia: 2009/S 145-212887).

WYROK KIO/UZP 1339/09 z dnia 2009-10-08