Sprzedam portal lub podejmę współpracę - oferty na legnica@legnica.net.pl

Dodatkowo: administracja stronami www, dodawanie ogłoszeń, instalacja i zarządzanie sklepami internetowymi

 
WIADOMOśCI    dodał: Robert Osowski    2013-06-13    Legnica (dolnośląskie)    Tekst: A A A < >
 

Ile oni zarabiają? Legnicka lista płac [aktualizacja 30-06-2013]

Legniccy radni. Foto: BIP UM


Czy zarobki prezesów spółek miejskich są adekwatne do zakresów ich obowiązków i wkładu pracy na tych stanowiskach?
nie 90%
tak 10%

Ile zarabiają politycy, a ile ludzie przez nich zatrudniani? Okazuje się, że lepiej być prezesem spółki komunalnej niż prezydentem miasta. Ciekawe jest również to, że prezydenci Legnicy, Wrocławia czy Warszawy zarabiają praktycznie tyle samo. Diety radnych. Coś, co przynajmniej teoretycznie miało tylko rekompensować radnemu czas poświęcony na udział w sesji rady miasta, okazuje się być całkiem sowitym wynagrodzeniem.

Zastanawia mnie, skąd się biorą tak wysokie uposażenia dla prezesów miejskich spółek komunalnych. W końcu LPGK czy MPK to nie The Coca-Cola Company, a menedżer LPWiK choćby nie wiem, jak się starał i tak nie zdobędzie chińskiego rynku. Oczekiwałbym raczej od niego podjęcia bardziej zdecydowanych działań zmierzających do wymiany azbestowych i poniemieckich rur, którymi płynie ciecz szumnie zwana wodą. Oburzenie mieszkańców na wysokie zarobki prezesów i dyrektorów w miejskich spółkach jest tym bardziej zrozumiałe, że za wodę czy wywóz śmieci płacimy coraz więcej.

Inną kwestią są dysproporcje w wysokości zarobków. Dyrektor MOPS-u, instytucji, której pracownicy od dawna słyszą, że na konkretne podwyżki nie ma kasy, zarobił ponad 100 tys. zł, co ciekawe dużo więcej niż dyrektor Muzeum Miedzi czy dyrektor Legnickiej Biblioteki Publicznej.

Poniżej znajdują się zarobki z oświadczeń majątkowych za 2012 rok, które zostały zamieszczone na stronach BIP legnickich i wrocławskich instytucji oraz Sejmu RP. Przepisałem tylko "czyste" zarobki bez nagród, dodatkowych uposażeń, umów o dzieło itp. Ponieważ niektóre skany są bardzo niewyraźne, podane kwoty mogą się różnić, dlatego każda osoba ma podlinkowane swoje oświadczenie majątkowe, gdzie można sprawdzić dokładnie jaka to była kwota oraz zobaczyć inne składniki wchodzące w skład uposażenia.

Lista będzie sukcesywnie uzupełniana o dane, do których uda mi się dotrzeć. Nie wszystkie instytucje prezentują oświadczenia na stronach BIP, dlatego wystąpię do nich z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.


[Aktualizacja 30-06-2013]
To już chyba wszystkie oświadczenia osób z Legnicy zajmujących wysokie stanowiska, do których można dotrzeć. Część z nich nie wyraziła zgody na ujawnienie swoich oświadczeń. Z jednego z urzędów, na którego stronach BIP nie zamieszczono oświadczeń pracowników, otrzymałem takie oto wyjaśnienie:

"Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych chyba że osoba, która złożyła oświadczenie, wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie."

Z kolei z Urzędu Miasta w Legnicy odpisano mi, że:

"(...) p. Jacek Watral Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Legnicy na podstawie przepisów szczególnych złożył oświadczenie majątkowe z nadaną klauzulą tajności "zastrzeżone" i nie wyraził pisemnej zgody na ujawnienie jego treści(...)"

To moim zdaniem dość osobliwa forma realizacji prawa, jeśli urzędnicy mogą decydować czy ich oświadczenia zostaną, czy też nie zostaną "ujawnione". I tak z jednej strony mamy Starostwo Powiatowe, na którego stronach BIP znajdziemy oświadczenia pracowników PUP (np. pośrednika pracy), a z drugiej Urząd Wojewódzki i dyrektor generalny urzędu, dyrektorzy wydziałów, główny księgowy, którzy ochoczo korzystają z art. 10 ust. 3 ustawy. No, ale to nie jedyny absurd prawny w naszym kraju.Prezydent Legnicy i jego zastępcy
Krzakowski Tadeusz,
prezydent Legnicy, 158.232
Białek Ryszard,
z-ca prezydenta Legnicy, 152.203 zł (plus 40.119 zł ze spółki MPK)
Purgal Dorota,
z-ca prezydenta Legnicy, 149.889
Zienkiewicz Jadwiga,
z-ca prezydenta Legnicy, 152.115 zł (plus 40.119 zł ze spółki LPWiK)

Prezesi spółek miejskich
Bakinowski Zdzisław,
MPK sp. z o.o. (prezes zarządu), 196.252
Czechowski Zbigniew,
Strefa Aktywności Gospodarczej sp. z o.o. (prezes), 204.097
Mróz Zbigniew,
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (prezes zarządu), 236.586
Wasinkiewicz Józef,
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. (prezes zarządu), 241.330

Dyrektorzy instytucji miejskich
Niedzielenko Andrzej, Muzeum Miedzi w Legnicy (dyrektor), 69.418
Gątowska Anna, Legnicka Biblioteka Publiczna (dyrektor), 65.615
Konopski Jerzy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dyrektor), 104.872
Szczepaniak Grzegorz, Legnickie Centrum Kultury (dyrektor), 73.365
Hawryluk Janusz, Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy (dyrektor), 116.716
Szymkowiak Andrzej, Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy (dyrektor), 97.671
Kraska Zbigniew, Galeria Sztuki w Legnicy (dyrektor), 70.512

Pozostałe stanowiska
Bąk Sławomir, Komendant Miejski Policji w Legnicy, 127.102
Barcik Krystyna, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy (dyrektor), 157.992
Hap Andrzej, Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, 162.711
Głomb Jacek, Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy (dyrektor), 95.351
Pereta Tomasz, Urząd Miasta Legnica - Główny specjalista ds. Inżynierii Ruchu Drogowego, 67.757
Giedrojć Mirosław, Komendant Straży Miejskiej w Legnicy, ?????? zł (brak w oświadczeniu, podano zsumowane razem ze współmałżonkiem)


Zarząd Powiatu Legnickiego
Humenny Jarosław, Starostwo Powiatowe w Legnicy (starosta), 157.542
Walasek Lilia, Starostwo Powiatowe w Legnicy (wicestarosta), 145.712
Wągrodna Janina, Starostwo Powiatowe w Legnicy (etatowy członek zarządu), 109.760
Rokitnicki Andrzej, Członek Zarządu Powiatu Legnickiego, 22.257 zł (diety)
Bidnyk Mikołaj, Członek Zarządu Powiatu Legnickiego, 22.257 zł (diety)

Radni Gminy Legnica (diety)
Baczyński Jacek, (radny), 25.878
Cichoń Wojciech, (radny), 23.494
Czeszejko - Sochacka Ewa, (radna), 25.790
Drążkiewicz - Kierzkowska Elżbieta, (radna), 23.847
Dybek Krzysztof, (radny), 20.137
Farmas - Czerwińska Anna, (radna), 18.283
Frost Paweł, (radny) , 25.348
Hałaszyński Kazimierz, (radny), 25.790
Kępa Ryszard, (radny) , 31.796
Kiełb Jacek, (radny), 15.898
Kowalczyk Tyberiusz, (radny), 23.582
Kurowski Jan, (radny), 23.124
Masojć Sławomir, (radny), 21.020
Nowosielska Małgorzata, (radna), 26.408
Pichla Grażyna, (radna), 24.995
Płucieniczak Anna, (radna), 23.758
Rozbaczyło Lesław, (radny), 0
Sikorski Piotr, (radny), 21.285
Skowroński Sławomir, (radny), 24.907
Słomczyńska Bogumiła, (radna), 21.374
Szymańska Ewa, (radna), 20.844
Szynalski Jan, (radny), 21.109
Ślufcik Krzysztof, (radny), 24.642
Tulejko Włodzimierz, (radny), 23.847
Żabicki Piotr, (radny), 23.758

Radni Powiatu Legnickiego (diety)
Hajduk Tadeusz, (radny), 14.467
Józefczuk Joanna, (radna), 16.693
Krawczyk Jan, (radny), 16.493
Mazur Janina, (radna), 16.693
Niewiński Ryszard, (radny), 14.467
Olejnik Władysław, (radny), 16.693
Pakos Stanisława, (radna), 22.256
Samborski Antoni, (radny), 12.812
Trawka Zbigniew, (radny), 16.693
Wierzbicki Robert, (radny), 16.693
Woydyłło Jan, (radny), nieczytelne
Zawistowski Piotr, (radny), 16.693

Radni Województwa Dolnośląskiego (diety)
Huzarski Michał, (radny), 31.549
Szeląg Jadwiga, (radna), 34.972
Dąbrowski Leszek, (radny), 33.206
Myrda Tymoteusz, (radny), 35.000
Skóra Krzysztof, (radny), 31.372
Mikulicz Janusz, (radny), 33.549

Posłowie do Parlamentu Europejskiego. Okręg wyborczy nr 12
Protasiewicz Jacek, (poseł PO), 74.408 euro
Jazłowiecka Danuta, (posłanka PO), 74.408 euro
Borys Piotr, (poseł PO), 95.482 euro brutto (74.408 netto)
Legutko Ryszard, (poseł PiS), 74.408 (netto) euro
Geringer de Oedenberg Lidia, (posłanka SLD-UP), 74.445 euro

Posłowie na Sejm RP VII kadencji. Okręg wyborczy nr 1
Schetyna Grzegorz, (poseł PO),
30.236 zł dieta poselska, 128.866 zł wynagrodzenie posła, 57.571 zł z tytułu pełnienia funkcji
Drozd Ewa, (posłanka PO),
29.676 zł dieta poselska, 120.043 zł wynagrodzenie posła
Wojnarowski Norbert, (poseł PO),
29.554 zł dieta poselska, 117.046 zł wynagrodzenie posła
Czernow Zofia, (posłanka PO),
29.676 zł dieta poselska, 133.200 zł wynagrodzenie posła
Kropiwnicki Robert, (poseł PO),
29.182 zł dieta poselska, 16.716 zł wynagrodzenie posła, 158.900 zł ARR Arleg
Lipiński Adam, (poseł PiS),
29.804 zł dieta poselska, 140.784 wynagrodzenie posła
Witek Elżbieta, (posłanka PiS),
29.512 zł dieta poselska, 125.169 wynagrodzenie posła
Machałek Marzena, (posłanka PiS),
29.676 zł dieta poselska, 127.742 wynagrodzenie posła
Zubowski Wojciech, (poseł PiS),
29.594 zł dieta poselska, 117.042 wynagrodzenie posła
Zbrzyzny Ryszard, (poseł SLD),
2.316 zł dieta, 133.200 zł uposażenie, 8.250 zł ROP dieta, 52.666 zł zwrot kosztów
Sekuła-Szmajdzińska Małgorzata, (posłanka SLD),
30.688 zł dieta poselska, 117.372 wynagrodzenie posła
Kmiecik Henryk, (poseł RP),
29.676 zł dieta poselska, 119.772 wynagrodzenie posła

Senatorowie VIII kadencji Senatu RP. Okręg wyborczy nr 1
Czudowska Dorota, (senator RP),
17.139 zł wynagrodzenie senatora

 

Brak komentarzy. Dodaj swój komentarz.

Dodaj swój komentarz

Musisz być zalogowany i posiadać profil Obywatela.
Komentarze można wysyłać z serwisu LiveCity.pl

  • LEGNICA

  • Kalendarium
mapa Polski 07:47
16:27
położenie51° 12' N
16° 09' E
średnia wys.125 mpowierzchnia56 kmludność104 500kierunkowy76tabliceDLkody59-200 do 59-220

Legnica na mapie

Herb Legnicy

Legnica (dawniej Lignica, niem. Liegnitz) to ponad 100 tysięczne miasto, którego powierzchnia wynosi 56 km kw. Położona jest w widłach rzek Kaczawy i Czarnej Wody, na pograniczu Pogórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej na 51:12 szerokości północnej i 16:10 długości geograficznej wschodniej.

Jest trzecim co do wielkości (po Wrocławiu i Wałbrzychu) miastem w województwie i 39. w Polsce. Klimat zaliczany jest do najcieplejszych w Polsce - średnioroczna temperatura wynosi ponad 8,5 stopnia C.

FotoAlbum

Stadion Miejski Park Miejski 03.05.2004 Rynek Zakaczawie 2004.06.23 Budowa galerii przy ulicy Chojnowskiej 26.06.2006 Ulica Powstańców Śląskich 03.05.2004 Zamek Piastowski Zakaczawie 26.06.2004 Budynek po Dresden Banku 02.05.2004 Kąpielisko Kormoran Park Miejski Kamieniczki Śledziowe

Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

Pismem z dnia 29 lutego 2016 r., odwołujący – M.B., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FIRMA B.M. - cofnął odwołanie wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. pn. „Dostawa dla kopalń JSW S.A. złącz do szycia taśm przenośnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy”.

POSTANOWIENIE KIO 232/16 z dnia 2016-03-01