Sprzedam portal lub podejmę współpracę - oferty na legnica@legnica.net.pl

Dodatkowo: administracja stronami www, dodawanie ogłoszeń, instalacja i zarządzanie sklepami internetowymi

 

Petycja w sprawie remontu drogi.

Petycja dodana: 2006-04-11    Tekst: A A A < >
 
Nadawca petycji:
Ryszard Lis,Legnica
Lokalizacja petycji: Legnica (dolnośląskie)
Tadeusz Krzakowski
Prezydent Miasta Legnicy
Urząd Miasta w Legnicy
 
Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracam się do Pana w imieniu pracowników i wychowanków Domu Dziecka w Legnicy przy ul. Wandy 10 (myślę, że poprą naszą inicjatywę mieszkańcy ulic V Dywizji i Wandy) z apelem o wyremontowanie ulic V Dywizji i Wandy, gdyż w obecnym stanie technicznym wyglądają gorzej niż drogi na Białorusi.
Ich stan techniczny przyczynia się do uszkodzeń zawieszenia pojazdów mechanicznych, co spowoduje roszczenia obywateli o odszkodowania, gdyż wszyscy płacimy podatki, z których winny być remontowane drogi. Również stan dróg ma wpływ na bezpieczeństwo obywateli, a jednym z priorytetów władzy jest realizacja programu bezpieczne miasto.
Dlatego proszę o reakcję na mój apel i nie czekać z remontem na termin przyjęty w harmonogramie, jeżeli takowy jest, tylko bezwzględnie i pilnie zrealizować to ważkie zadanie, poza tym wybory tuż! tuż!

Petycję podpisało: 14 osób, z czego 14 internautów głosowało za przyjęciem petycji, a 0 było przeciwnego zdania.
Szanowni Państwo!
W nawiązaniu do petycji, złożonej drogą elektroniczną Prezydentowi Miasta Legnicy przez Pana Grzegorza Fedorczuka oraz Pana Piotra Maćkowiaka w sprawie remontu ulicy Wandy - uprzejmnie informuję, że z uwagi na ograniczone środki finansowe, przewidziane w budżecie miasta na utrzymanie i modernizację dróg w bieżącym roku, nie jest możliwe wykonanie całości tego zadania ze środków budżetu miasta.
Problem, z którym zwracają się mieszkańcy ulicy Wandy znany jest służbom Urzędu. Warto wszak podkreślić, iż w granicach miasta istnieje ponad 50 km dróg gruntowych, które wymagają bieżącego utrzymania i sukcesywnej zmiany nawierzchni. Przedsięwizięcia te realizowane są planowo i w takim zakresie, na jaki pozwalają finanse Gminy.
Pragnę też poinformować, że uchwała Rady Miejskiej Legnicy w sprawie realizacji tzw. inicjatyw lokalnych w zakresie inwestycji i remontów stwarza możliwości przyśpieszenia realizacji utwardzenia nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Wandy. W ten sposób zrealizowane zostały już nawierzchnie większości ulic osiedla Sienkiewicza (np. Fiołkowa, Orzechowa, Pigwowa, Jaśminowa).
W przypadku podjęcia takiej inicjatywy przez mieszkańców ulicy, do czego gorąco zachęcam, istnieje możliwość przyśpieszenia realizacji budowy nawierzchni ulicy Wandy i poprawy warunków komunikacyjnych w tym rejonie.
Wszelkich, szczegółowych informacji na tan temat udziala Wydział Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miasta. Iformuję ponadto, że do czasu podjęcia wspomnianej inwestycji Zarząd Dróg Miejskich zniweluje nawierzchnię gruntową odcina ulicy Wandy.

Z poważaniem
Jadwiga Zienkiewicz


Odpowiedź nadeszła 2006-06-23
  • LEGNICA

  • Kalendarium
mapa Polski 07:52
16:18
położenie51° 12' N
16° 09' E
średnia wys.125 mpowierzchnia56 kmludność104 500kierunkowy76tabliceDLkody59-200 do 59-220

Legnica na mapie

Herb Legnicy

Legnica (dawniej Lignica, niem. Liegnitz) to ponad 100 tysięczne miasto, którego powierzchnia wynosi 56 km kw. Położona jest w widłach rzek Kaczawy i Czarnej Wody, na pograniczu Pogórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej na 51:12 szerokości północnej i 16:10 długości geograficznej wschodniej.

Jest trzecim co do wielkości (po Wrocławiu i Wałbrzychu) miastem w województwie i 39. w Polsce. Klimat zaliczany jest do najcieplejszych w Polsce - średnioroczna temperatura wynosi ponad 8,5 stopnia C.

FotoAlbum

Stadion Miejski Park Miejski 03.05.2004 Rynek Zakaczawie 2004.06.23 Budowa galerii przy ulicy Chojnowskiej 26.06.2006 Ulica Powstańców Śląskich 03.05.2004 Zamek Piastowski Zakaczawie 26.06.2004 Budynek po Dresden Banku 02.05.2004 Kąpielisko Kormoran Park Miejski Kamieniczki Śledziowe

Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy dla KWK „Budryk” rur puliuretanowych oraz rur z laminatów poliestrowo szklanych wraz z osprzętem w łącznej ilości 19 572 metrów i 2040 sztuk z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy", z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.

POSTANOWIENIE KIO 963/12 z dnia 2012-05-23