Sprzedam portal lub podejmę współpracę - oferty na legnica@legnica.net.pl

Dodatkowo: administracja stronami www, dodawanie ogłoszeń, instalacja i zarządzanie sklepami internetowymi

 
WIADOMOśCI    dodał: Robert Osowski    2013-07-24    Legnica (dolnośląskie)    Tekst: A A A < >
 

Raz pędzlem, raz młotem... Ciekawe orzeczenie sądu w sprawie tzw. pomników "przyjaźni"

Pomnik potraktowany pędzlem z GIMPa


Poprzednie wcielenie pomnika przyjaźni


Czy pomnik z Pl. Słowiańskiego powinien być przeniesiony w inne miejsce?
nie
tak
wyniki

11 lutego 1951 roku na placu obok Ratusza został odsłonięty "Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej". Pomnik, którego wykonawcą był Józef Gazy, został odlany ze złomu pochodzącego ze stojącego wcześniej w tym miejscu pomnika Fryderyka II. Na placu wokół pomnika przez kolejne dziesięciolecia odbywały się najważniejsze święta państwowe i wojskowe.

Po upadku PRL-u wydawało się, że dni pomnika również są policzone, ale choć bój o przeniesienie pomnika na cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej trwa już kilkanaście lat, nic nie wskazuje na to, że szybko się zakończy.

Przez ostatnie kilkanaście lat podjętych zostało szereg działań mających na celu "oswojenie" legniczan z pomnikiem: wmawia im się, że "nie wolno niszczyć pomników, bo to świadkowie historii". Jednak twórcy tej tezy zapomnieli, w jaki sposób pomnik powstał, zresztą nikt (jak do tej pory) pomnika nie chce niszczyć, a tylko przenieść go we właściwsze miejsce. W ramach wygładzania prawdy historycznej zdjęto z pomnika i głęboko w piwnicach Ratusza ukryto tablicę z inskrypcją: "Społeczeństwo Ziemi Legnickiej - bohaterom Armii Radzieckiej". I zapewne dlatego, zamiast pisać o Pomniku Wdzięczności Armii Czerwonej, na stronach Urzędu Miasta używa się określenia "pomnik Braterstwa Broni" oraz rzadziej "pomnik przyjaźni". Wszystko po to, żeby pomnik przestał się kojarzyć z symbolem komunistycznym, których to propagowania zakazuje Konstytucja.

Na początku lipca sędzia Ewa Grabowska(1) z Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ wydała ciekawe postanowienie(2) w sprawie dwóch mężczyzn oskarżonych o zdewastowanie 17 września 2011 r. pomników "Wdzięczności Armii Radzieckiej" (tzw. "Czterech Śpiących" przy realizacji tego pomnika uczestniczył również Józef Gazy) i "Braterstwa Broni".

Sędzia Grabowska postępowanie wobec mężczyzn umorzyła. W orzeczeniu czytamy:

"Wprawdzie zgromadzony materiał dowodowy potwierdził, iż oskarżeni w dniu 17 września 2011r. umieścili na obu obiektach zwanych pomnikami napis "Czerwona Zaraza" oraz oblali je czerwoną farbą. Jednakże aby przypisać im popełnienie czynów z art. 261 kk należy ustalić czy oba obiekty są pomnikami.(...)
Sąd analizując przedmiotową sprawę dogłębnie zapoznał się z historią owych dwóch pomników i doszedł do wniosku, iż oba obiekty "Wdzięczności Armii Radzieckiej" oraz "Braterstwa Broni", których znieważenia dokonali oskarżeni nie mogą zostać uznane za pomniki w rozumieniu art. 261 kk, bowiem termin "pomnik (źródło: Słownik Języka Polskiego, str. 760) to dzieło rzeźbiarskie lub architektoniczno-rzeźbiarskie w formie posągu, obelisku, płyty, budowli, itp., wzniesione ku czci jakiejś osoby, dla upamiętnienia jakiegoś wydarzenia...". Zdaniem Sądu przedmiotowe obiekty nie spełniają definicji pomnika, bowiem ochronie prawnej podlega obiekt wzniesiony dla upamiętnienia zdarzenia bądź uczczenia osoby, której ta cześć jest należna. Czy obiekty "Wdzięczności Armii Radzieckiej" oraz "Braterstwa Broni" upamiętniają zdarzenia historyczne czy osoby, którym należy się cześć? Niestety te wymuszone pomniki bo tak należy je nazwać są jedynie symbolem komunizmu, zakłamanej historii z dziejów Polski oraz jak słusznie podkreślił obrońca oskarżonego L. "namacalnym symbolem przymusowej sowieckiej okupacji". (...)
W obecnych realiach politycznych z krajobrazu naszego kraju zniknęło wiele pomników dokumentujących poprzednią epokę. Również obiekty "Wdzięczności Armii Radzieckiej" oraz "Braterstwa Broni" powinny ulec rozebraniu, tym bardziej, iż takie wnioski były składane już dwukrotnie. Fakt, iż oba obiekty nadal istnieją nie nobilituje ich do rangi pomnika i nie uzasadnia ochrony prawno karnej.
Powołane wyżej okoliczności wskazują, iż obiekty te nie mogą być uznane za pomniki w rozumieniu art. 261 kk, a działanie oskarżonych nie wypełnia znamion tegoż przestępstwa, chociaż należy je traktować jako naganne. Wobec powyższego z uwagi na bark znamion czynu zabronionego należało postanowić jak na wstępie."


Ekipa Krzakowskiego zaciekle broni pomnika "przyjaźni", niepotrzebnie antagonizując legniczan. Za kilka lat kolejna ekipa, która wyśle obecną na śmietnik historii może nie zechcieć już przenosić pomnika na cmentarz. W ramach zemsty politycznej, tak powszechnej w naszych realiach może go przetopić np. na pomnik Henryka Pobożnego. Tymczasem pomnik zapewne będzie w dalszym ciągu dewastowany, oblewany farbą i z tego powodu legniczanie ponosić będą tylko niepotrzebne koszty. Teraz jednak po orzeczeniu sądu może się okazać, że takie działania nie są niezgodne z prawem.


--
1. W dniu 9 kwietnia 2008r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył 108 osobom akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. W gronie nowo powołanych, znaleźli się sędzia SR dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Ewa Grabowska.

2. Samo orzeczenie jest ciekawe nie tylko w treści, ale i formie, w jakiej zostało mi udostępnione. Otóż zamiast wnioskowanej kopii otrzymałem tylko jej treść. Sytuacja bardzo podobna do sposobu udostępniania informacji publicznej przez legnicką policję.

Pogrubienie tekstu w orzeczeniu zostało dodane przez autora, nazwisko oskarżonych z orzeczenia zostało zanonimizowane.

 

Brak komentarzy. Dodaj swój komentarz.

Dodaj swój komentarz

Musisz być zalogowany i posiadać profil Obywatela.
Komentarze można wysyłać z serwisu LiveCity.pl

  • LEGNICA

  • Kalendarium
mapa Polski 07:47
16:27
położenie51° 12' N
16° 09' E
średnia wys.125 mpowierzchnia56 kmludność104 500kierunkowy76tabliceDLkody59-200 do 59-220

Legnica na mapie

Herb Legnicy

Legnica (dawniej Lignica, niem. Liegnitz) to ponad 100 tysięczne miasto, którego powierzchnia wynosi 56 km kw. Położona jest w widłach rzek Kaczawy i Czarnej Wody, na pograniczu Pogórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej na 51:12 szerokości północnej i 16:10 długości geograficznej wschodniej.

Jest trzecim co do wielkości (po Wrocławiu i Wałbrzychu) miastem w województwie i 39. w Polsce. Klimat zaliczany jest do najcieplejszych w Polsce - średnioroczna temperatura wynosi ponad 8,5 stopnia C.

FotoAlbum

Stadion Miejski Park Miejski 03.05.2004 Rynek Zakaczawie 2004.06.23 Budowa galerii przy ulicy Chojnowskiej 26.06.2006 Ulica Powstańców Śląskich 03.05.2004 Zamek Piastowski Zakaczawie 26.06.2004 Budynek po Dresden Banku 02.05.2004 Kąpielisko Kormoran Park Miejski Kamieniczki Śledziowe

Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwane dalej Zamawiającym, prowadzi w trybie przetargu ograniczonego postępowanie na ,,Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej – etap I”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE z dnia 14 sierpnia 2010 r., poz. 2010/S 157-243171.

WYROK KIO 292/11 z dnia 2011-02-24