Sprzedam portal lub podejmę współpracę - oferty na legnica@legnica.net.pl

Dodatkowo: administracja stronami www, dodawanie ogłoszeń, instalacja i zarządzanie sklepami internetowymi

 
WIADOMOśCI    dodał: Robert Osowski    2013-07-31    Legnica (dolnośląskie)    Tekst: A A A < >
 

Prezydencie, co z tym "przejrzystym urzędem"?

Prostą drogą w przyszłość... ale jaką


Czy Urząd Miasta w Legnicy zasługuje na miano otwartego i przyjaznego petentom?
nie
tak
wyniki

W 2004 roku Tadeusz Krzakowski zgłosił kierowany przez siebie urząd do ogólnopolskiego programu społecznego "Przejrzysta Polska - przejrzysty urząd". Wniosek o przystąpienie do akcji prezydent uzasadnił stwierdzeniem, że "zaufanie obywateli i inwestorów w dużym stopniu uzależnione jest od jawności i skuteczności działania władz samorządowych oraz fachowości i otwartości urzędników."

Przytaczane wówczas przykłady "przejrzystości" w wydaniu ekipy Krzakowskiego są ciągle aktualne, mimo iż od przystąpienia do akcji upłynęło dziewięć lat. Doskonałym przykładem jest sprawa obarczenia legniczan tzw. "podatkiem śmieciowym", który został określony na podstawie analizy finansowej. Od grudnia zeszłego roku bezskutecznie próbowałem poznać jej treść.

W międzyczasie sprawa oparła się o Samorządowe Kolegium Odwoławcze, potem trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten najpierw ukarał prezydenta grzywną za nieterminowe przekazanie sprawy do Sądu, a wczoraj nakazał udostępnić ów tajemniczy dokument. Tu warto dodać, że w prowadzeniu sprawy pomogło mi Stowarzyszenie Sieć Obywatelska - Watchdog Polska, które również poniosło koszty sprawy.

To jednak nie koniec problemów. Wczoraj Ratusz przegrał sprawę, a dziś otrzymałem kolejną decyzję odmowną. Tym razem poszło o umowę na zagospodarowanie śmieci. O udostępnienie umów na odbiór oraz zagospodarowanie śmieci wystąpiłem na początku lipca. Kopię umowy na odbiór śmieci otrzymałem bez problemów, ale z jakichś powodów prezydent uznał, że umowa na zagospodarowanie śmieci, przynajmniej do kolejnej sprawy w Sądzie pozostanie nieujawniona. Dlaczego?

Jak wiadomo, gmina ogłosiła przetarg tylko na ODBIÓR śmieci. Najniższą cenę zaproponowała spółka miejska. Konkurencja próbowała dowodzić, że przetarg należy unieważnić ze względu na tzw. "rażąco niską cenę". Jednak Krajowa Izba Odwoławcza sprawę odrzuciła. Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że tak niska cena będzie z korzyścią dla mieszkańców.

Sądzę - zresztą nie tylko ja - że bardzo niską cenę na ODBIÓR śmieci LPGK zrekompensuje sobie bardzo wysoką ceną za ZAGOSPODAROWANIE śmieci. Może sobie na to pozwolić, ponieważ nie było przetargu na tą usługę. Przypuszczenia te zdaje się potwierdzać niechęć Krzakowskiego do ujawnienia umowy w tym zakresie. Skoro ujawniono umowę na odbiór śmieci, to co stoi na przeszkodzie, żeby ujawnić również część dotyczącą ich zagospodarowania? Tłumaczenie, że chodzi o tajemnicę przedsiębiorstwa, w świetle udostępnienia umowy na odbiór śmieci jest po prostu śmieszne.

Wygląda więc na to, że nasz urząd jest przejrzysty tylko dla organów, które tę przejrzystość na mocy prawa mogą od niego wymusić.


Dokumenty:

1. Analiza finansowa. Zostanie udostępniona po uprawomocnieniu się wyroku Sądu.
2. Przetarg na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Legnica.
3. Dokumenty związane z ogłoszeniem. [10 MB]
4. Oferta LPGK (bez załączników). [9 MB]
5. KIO - odwołanie [3 MB]
6. KIO - wyrok [13 MB] oraz wersja light (z serwera KIO) tylko 0,2 MB
7. Umowa na odbiór śmieci [6 MB]
8. Umowa na zagospodarowanie śmieci [11 MB]
Pełna wersja, bez zaczernień będzie (mam nadzieję) dostępna po kolejnej sprawie w Sądzie.
9. Decyzja PML w sprawie (nie)udostępnienia umowy [4 MB]
10. Odwołanie od decyzji PML do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

11. Orzeczenie WSA [12 MB]
12. Orzeczenie SKO [8.5 MB]

 

Brak komentarzy. Dodaj swój komentarz.

Dodaj swój komentarz

Musisz być zalogowany i posiadać profil Obywatela.
Komentarze można wysyłać z serwisu LiveCity.pl

  • LEGNICA

  • Kalendarium
mapa Polski 07:47
16:27
położenie51° 12' N
16° 09' E
średnia wys.125 mpowierzchnia56 kmludność104 500kierunkowy76tabliceDLkody59-200 do 59-220

Legnica na mapie

Herb Legnicy

Legnica (dawniej Lignica, niem. Liegnitz) to ponad 100 tysięczne miasto, którego powierzchnia wynosi 56 km kw. Położona jest w widłach rzek Kaczawy i Czarnej Wody, na pograniczu Pogórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej na 51:12 szerokości północnej i 16:10 długości geograficznej wschodniej.

Jest trzecim co do wielkości (po Wrocławiu i Wałbrzychu) miastem w województwie i 39. w Polsce. Klimat zaliczany jest do najcieplejszych w Polsce - średnioroczna temperatura wynosi ponad 8,5 stopnia C.

FotoAlbum

Stadion Miejski Park Miejski 03.05.2004 Rynek Zakaczawie 2004.06.23 Budowa galerii przy ulicy Chojnowskiej 26.06.2006 Ulica Powstańców Śląskich 03.05.2004 Zamek Piastowski Zakaczawie 26.06.2004 Budynek po Dresden Banku 02.05.2004 Kąpielisko Kormoran Park Miejski Kamieniczki Śledziowe

Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

(sygn. akt KIO 53/11) Zamawiający, Miasto Łomża, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – zwanej dalej "ustawą" lub "Pzp" – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Bulwarów w Łomży w ramach projektu „Tereny sportowo- rekreacyjne nad Narwią - I etap” (ogłoszenie o zamówieniu w Dz.

WYROK KIO 53/11 z dnia 2011-01-20