Sprzedam portal lub podejmę współpracę - oferty na legnica@legnica.net.pl

Dodatkowo: administracja stronami www, dodawanie ogłoszeń, instalacja i zarządzanie sklepami internetowymi

 
WIADOMOśCI    dodał: Robert Osowski    2013-08-09    Legnica (dolnośląskie)    Tekst: A A A < >
 

Po wyroku sądu pismo ZGM udostępnione - czyli jak to robi konserwator zabytków

Baszta Głogowska


Baszta Głogowska


Aluminiowa brama w średniowiecznej baszcie


Niedawno opisywałem sposób udostępniania informacji publicznej przez legnicką policję, a teraz przyszedł czas na konserwatora zabytków. Przytoczony przykład pokazuje, jak dużo jeszcze jest do zrobienia w sprawie uświadamiania urzędnikom obowiązków, jakie nakłada na nich u.d.i.p.

W grudniu ub. roku zwróciłem się do kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu o informacje dotyczące wyrażenia przez niego zgody na umieszczenie w remontowanej Baszcie Głogowskiej stolarki aluminiowej, która szpeciła i nadal szpeci ten średniowieczny zabytek.

Konserwator udzielił odpowiedzi na zawarte we wniosku pytania, ale odmówił udostępnienia pisma złożonego do niego przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej. Próbowałem panu Kurzei wytłumaczyć, że w świetle bogatego orzecznictwa WSA takie pismo jak najbardziej podlega udostępnieniu, ale konserwator wiedział swoje.

Ponieważ wymiana korespondencji z konserwatorem nic nie dała, przekazałem sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i 28 marca sąd rozstrzygnął ją na moją korzyść. Nieprawomocne orzeczenie otrzymałem 10 maja, ale konserwator zamiast odwołać się do NSA lub przekazać notatkę czekał na uprawomocnienie się wyroku.

W rezultacie to "supertajne" pismo z ZGM-u otrzymałem dopiero 28 czerwca, pół roku po wysłaniu do konserwatora wniosku. To i tak nieźle w porównaniu z częstotliwością, z jaką konserwator interesował się popadającym w ruinę budynkiem po Dresden Banku, ale z drugiej strony znałem przykłady, kiedy to konserwatorowi wystarczył dzień na podjęcie decyzji o wycięciu drzew rosnących koło Zamku. Tu jednak wnioskodawcą był urząd.

"Unowocześnianie" zabytków w Legnicy nie kończy się na Baszcie Głogowskiej. Wcześniej opisywałem, jak niekonsekwentny w swoich działaniach był konserwator w sprawie wymiany okien w pochodzącym z początku XVIII w. budynku dawnego Kolegium jezuickiego.

Również obecność rur spustowych z PCV w Katedrze konserwator tłumaczył dość oryginalnie:

"(...)rury spustowe w większości są plastikowe. Zgodę na ich zamontowanie wydałem jedynie werbalnie po wielu doświadczeniach związanych z kradzieżami tego typu instalacji (z miedzi) w Legnicy. Ich montaż związany był z przeprowadzanym kopleksowym remontem dachu.(...)W związku z powyższym, zdecydowałem, iż należy je uzupełnić rurami spustowymi wykonanymi z PCV. Niniejsza modyfikacja programu prac nie została uzupełniona formalnym pozowleniem - decyzją administracyjną. W mojej opinii fakt zamontowania tego typu rur spustowych nie powoduje uszczuplenia walorów kulturowych katedry."

W nieco inny sposób - choć efekt jest podobny - konserwator tłumaczył, dlaczego wydał zgodę na montaż stolarki aluminiowej w Baszcie Głogowskiej:

"(...)Na płaszczyźnie aksjologicznej zdefiniowana w komentowanym przepisie ochrona zabytków prowadzić powinna do zrównoważonego rozwoju rodzimej zabudowy (harmonijnego przenikania się przestrzeni współczesnej i zabytkowej), przy założeniu, że o wartości obiektów zabytkowych decyduje przede wszystkim fakt, że stanowią one nośniki określonych znaczeń (świadectwa). Innymi słowy, podstawowy cel ochrony zabytków stanowi nie petryfikacja zastanych struktur, ale utrwalenie i przekazanie (traditio), przy użyciu optymalnych spośród dostępnych na płaszczyźnie faktycznej i prawnej środków, pamięci o ludziach, procesach, wydarzeniach czy wyobrażeniach przez te struktury w różnorodny sposób reprezentowanych.
Pozwolenia wydawane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków maja najczęściej charakter uznaniowy w tym znaczeniu, że oceny przesłanek rozstrzygnięcia organ dokonuje w oparciu o pojęcia normatywnie niedookreślone, których wykładni musi dokonać w trakcie stosowania prawa w indywidualnej sprawie. Gdy już te przesłanki organ ustali, jego rozstrzygnięcie ma charakter związany. Zgodnie z doktryną i orzecznictwem wypracowanym na gruncie art. 7 K.p.a. tego typu rozstrzygnięcie wymaga szczególnej staranności w podejściu do materiału dowodowego i jego oceny. Dokonana w postępowaniu ocena dowodów w oparciu o art. 80 kodeksu postępowania administracyjnego nie może nosić cech dowolności.
W związku z powyższym, w niniejszej sprawie tut. organ ustalił, iż wymiana istniejących ówcześnie drzwi metalowych z lat 60./70. XX wieku na nowe, aluminiowe nie spowoduje uszczerbku na wartości przedmiotowego zabytku i nie wpłynie negatywnie na jego trwałe zachowanie.
Zgodnie z przekazami ikonograficznymi dostępnymi w tut. urzędzie, przejście w Baszcie Głogowskiej, w XIX i XX wieku nie posiadało zamknięcia otworu bramnego w formie tradycyjnych drzwi (ze względu na funkcje budynku).
W przypadku, gdy brak jest przekazów ikonograficznych dot. formy zamknięcia otworu bramnego, dopuszczalne jest ze stanowiska konserwatorskiego zastosowanie innych materiałów, które nie spowodują uszczerbku na wartości historycznej, artystyczne i naukowej zabytku. W tym konkretnym przypadku, ze względu na zmianę funkcji budynku i konieczność stałego zamknięcia otworu bramnego wprowadzenie materiałów i form współczesnych tego zamknięcia miało na celu utrwalenie w świadomości mieszkańców Legnicy, że pierwotnie znajdowało się tam przejście w murach obronnych."


To dość ciekawe tłumaczenie. Oszpecimy zabytek po to, żeby ludzie wiedzieli, że kiedyś w tym miejscu było przejście. Oczywiście wykonanie stolarki drewnianej byłoby droższe, widocznie jednak miasta nie stać na taki wydatek i wydaje mi się, że to był główny powód podjęcia takiej, a nie innej decyzji.


Dokumenty:

1. Decyzja WKZ [1 MB]
2. Pismo WKZ do sądu [4,4 MB]
3. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego [6,4 MB]
4. "Tajne" pismo Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej [1 MB]

 

Brak komentarzy. Dodaj swój komentarz.

Dodaj swój komentarz

Musisz być zalogowany i posiadać profil Obywatela.
Komentarze można wysyłać z serwisu LiveCity.pl

  • LEGNICA

  • Kalendarium
mapa Polski 07:47
16:27
położenie51° 12' N
16° 09' E
średnia wys.125 mpowierzchnia56 kmludność104 500kierunkowy76tabliceDLkody59-200 do 59-220

Legnica na mapie

Herb Legnicy

Legnica (dawniej Lignica, niem. Liegnitz) to ponad 100 tysięczne miasto, którego powierzchnia wynosi 56 km kw. Położona jest w widłach rzek Kaczawy i Czarnej Wody, na pograniczu Pogórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej na 51:12 szerokości północnej i 16:10 długości geograficznej wschodniej.

Jest trzecim co do wielkości (po Wrocławiu i Wałbrzychu) miastem w województwie i 39. w Polsce. Klimat zaliczany jest do najcieplejszych w Polsce - średnioroczna temperatura wynosi ponad 8,5 stopnia C.

FotoAlbum

Stadion Miejski Park Miejski 03.05.2004 Rynek Zakaczawie 2004.06.23 Budowa galerii przy ulicy Chojnowskiej 26.06.2006 Ulica Powstańców Śląskich 03.05.2004 Zamek Piastowski Zakaczawie 26.06.2004 Budynek po Dresden Banku 02.05.2004 Kąpielisko Kormoran Park Miejski Kamieniczki Śledziowe

Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

Postępowanie prowadzone jest przez Zamawiającego – Pocztę Polską Spółka Akcyjna z Warszawy na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) [ustawa Pzp), w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa sprzętu komputerowego dla Grupy Zakupowej PKP S.A. na rok 2014”. Zamawiający podzielił objęty postępowaniem przedmiot zamówienia na 3 zadania.

WYROK KIO 1621/14,KIO 1668/14 z dnia 2014-08-26