Sprzedam portal lub podejmę współpracę - oferty na legnica@legnica.net.pl

Dodatkowo: administracja stronami www, dodawanie ogłoszeń, instalacja i zarządzanie sklepami internetowymi

 
WIADOMOśCI    dodał: Robert Osowski    2013-08-20    Legnica (dolnośląskie)    Tekst: A A A < >
 

Otworzyć urząd

Puszka...


Czy Urząd Miasta w Legnicy zasługuje na miano otwartego i przyjaznego petentom?
nie
tak
wyniki

Zaniosłem dzisiaj do Urzędu Miasta dwa wnioski z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego. Wnioski w oparciu o ten artykuł może składać każdy obywatel w każdej sprawie dotyczącej zagadnień życia zbiorowego. Moje dotyczyły zagadnień związanych z przejrzystością działań samorządu, a konkretnie zamieszczania na stronach BIP UML rejestru umów zawartych przez urząd i jednostki gminne oraz wyników głosowań radnych.

Pierwszy wniosek napisałem, ponieważ od 24 maja br. oczekuję na przekazanie rejestru umów zawieranych przez Gminę Legnica oraz jednostki gminne i jak do tej pory nie uzyskałem wszystkich wnioskowanych informacji w sposób wskazany we wniosku.

Bezskutecznie próbuję urzędnikowi z Ratusza wytłumaczyć, że zgodnie z art. 12 Ustawy o dostępie do informacji publicznej przekazywane mi przez podmioty informacje powinny zawierać m.in. dane dotyczące tożsamości osoby, która przesłaną mi informację wytworzyła:

"Informacje publiczne udostępniane w sposób, o którym mowa w art. 10 i 11, są oznaczane danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła in-formację, oraz datą udostępnienia."

Wydawałoby się, że powyższy art. jest jasny i czytelny, a tymczasem urzędnik mi odpisuje:

"Wskazywany przez Pana fakt naruszania przez niektóre podmioty, przepisu art. 12 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jest trudny do zrozumienia z uwagi na fakt, że przesyłane wykazy obejmowały oznaczenie danej jednostki oraz adres skrzynki e-mailowej"

Zatem według Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych z legnickiego Ratusza fakt wysłania z darmowego konta na Onecie czy Wirtualnej Polsce e-maila, którego nijak nie można powiązać z daną jednostką gminną, zawierającego tylko załącznik, w którym zamieszczono tabelkę z polem: umowa dotyczy przedszkola publicznego nr[] są wystarczające. Moim zdaniem nie, ponieważ nie wiem, czy osoba, która z takiego e-maila wysyłała mi tabelę z danymi, jest rzeczywiście pracownikiem danej instytucji, czy też może jest to tylko żart. Nie rozumiem też, dlaczego do załatwiania służbowych spraw wykorzystywane są darmowe konta na portalach. W końcu Urząd Miasta od lat dysponuje domeną Legnica.eu i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby udostępnić jednostkom gminnym konta e-mailowe w tej domenie.

Innym problemem, z którym się spotkałem była anonimizacja nazwisk osób, które podpisały umowy. Po licznych e-mailach udało mi się wytłumaczyć prawie wszystkim instytucjom, że podanie nazwisk jest ich obowiązkiem. Prawie, ponieważ po raz kolejny "okoniem" stanął dyrektor LCK. Pomimo że w podobnej sprawie wypowiedział się już w zeszłym roku Sąd Najwyższy, który stwierdził, że liczy się nie tylko ile pieniędzy otrzymują osoby wykonujące pracę dla podmiotu publicznego, ale też kto to jest. Bez tego bowiem prawo do informacji nie miałoby sensu. Dlatego proponuję panu Szczepanikowi glosę do wyroku Sądu Najwyższego z 8 listopada 2012 r. (I CSK 190/12), której autorem jest dr Grzegorz Sibiga. Może po przeczytaniu tekstu, w którym stwierdzono, że udostępnieniu podlegają dane osób, z którymi podmioty administracji publicznej zawarły umowy cywilno-prawne, dyrektor Szczepanik jednak zmieni zdanie i "odanonimizuje" przekazane dane?

Dla dodania odwagi przy podejmowaniu decyzji o prowadzenia rejestru umów przez Urząd Miasta informuję, że taki rejestr funkcjonuje już na stronach m. st. Warszawy. Liczę, że w przeciwieństwie do informacji mi przekazywanych przez niektóre podmioty informacje wysyłane do Urzędu będą przekazywane rzetelniej, będą pełniejsze i zawierały wszystkie informacje. Oczywiście pod warunkiem, że hasła "przejrzysty urząd" prezydent Krzakowski nie traktuje z przymrużeniem oka.

Kolejny wniosek dotyczył zamieszczania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej protokołów głosowań radnych podczas sesji Rady Miasta. Legniczanie m.in. dzięki akcji "Jak oni głosują" coraz częściej interesują się wynikami głosowań radnych. Niestety z powodu ograniczeń czasowych nie jestem w stanie zamieszczać wszystkich protokołów.

Występowanie po każdej sesji Rady Miasta z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, obróbka prawie niewidocznych skanów protokołów jest pracochłonne, a swój serwis prowadzę sam. Pomyślałem, że sztab ludzi zatrudnionych w urzędzie można wykorzystać efektywniej. Zamiast oficjalnej rozkładówki "Legnica.eu", czy prowadzenia oficjalnego portalu miasta można ich wykorzystać do zapełniania treścią użyteczną dla mieszkańców jedynego medium prowadzonego w zgodzie z obowiązującym prawem, czyli Biuletynu Informacji Publicznej.

Prezydent i Przewodniczący Rady mają na odpowiedź czas do 20 września. Liczę, że w obu przypadkach wnioski zostaną zaakceptowane. W przeciwnym wypadku będę zmuszony wysyłać do urzędu kolejne wnioski...


---
Wniosek z 24 maja 2013 r.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na zasadzie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także na podstawie art. 2 w związku z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się o przekazanie wykazu wszystkich umów, jakie Urząd Miasta w Legnicy oraz jednostki gminne zawarły w 2012 roku zarówno z podmiotami gospodarczymi, jak i osobami prywatnymi.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego (sprawa Jarosław Krajewski versus Miasto Stołeczne Warszawa) nazwiska i imiona osób, z którymi miasto zawiera umowy o dzieło lub zlecenia, nie są chronione ze względu na prywatność, zatem przepisy wyłączające ujawnienie tych danych nie znajdą w tym przypadku zastosowania i jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana te dane ujawnić.

Dane proszę udostępnić w rubrykach:

- data zawarcia umowy,
- okres obowiązywania umowy,
- podmiot zawierający umowę,
- podmiot, z którym zawarto umowę,
- przedmiot umowy,
- współfinansowanie ze środków UE,
- wartość umowy.

Podobnie jak ma to miejsce w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy:
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/umowy/default.htm?t1=Biura&t2=MSTW20Biuro20Kultury&page=0


Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o przesłanie informacji w formie elektronicznej na adres e-mail legnica@legnica.net.pl

--
Robert Osowski
legnica@legnica.net.pl

 

Brak komentarzy. Dodaj swój komentarz.

Dodaj swój komentarz

Musisz być zalogowany i posiadać profil Obywatela.
Komentarze można wysyłać z serwisu LiveCity.pl

  • LEGNICA

  • Kalendarium
mapa Polski 07:47
16:27
położenie51° 12' N
16° 09' E
średnia wys.125 mpowierzchnia56 kmludność104 500kierunkowy76tabliceDLkody59-200 do 59-220

Legnica na mapie

Herb Legnicy

Legnica (dawniej Lignica, niem. Liegnitz) to ponad 100 tysięczne miasto, którego powierzchnia wynosi 56 km kw. Położona jest w widłach rzek Kaczawy i Czarnej Wody, na pograniczu Pogórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej na 51:12 szerokości północnej i 16:10 długości geograficznej wschodniej.

Jest trzecim co do wielkości (po Wrocławiu i Wałbrzychu) miastem w województwie i 39. w Polsce. Klimat zaliczany jest do najcieplejszych w Polsce - średnioroczna temperatura wynosi ponad 8,5 stopnia C.

FotoAlbum

Stadion Miejski Park Miejski 03.05.2004 Rynek Zakaczawie 2004.06.23 Budowa galerii przy ulicy Chojnowskiej 26.06.2006 Ulica Powstańców Śląskich 03.05.2004 Zamek Piastowski Zakaczawie 26.06.2004 Budynek po Dresden Banku 02.05.2004 Kąpielisko Kormoran Park Miejski Kamieniczki Śledziowe

Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

Odwołujący Konsorcjum Spółek: Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie (lider/pełnomocnik) oraz Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy Sp.k.

WYROK KIO 805/11 z dnia 2011-04-29