Sprzedam portal lub podejmę współpracę - oferty na legnica@legnica.net.pl

Dodatkowo: administracja stronami www, dodawanie ogłoszeń, instalacja i zarządzanie sklepami internetowymi

 
WIADOMOśCI    dodał: Robert Osowski    2013-10-30    Legnica (dolnośląskie)    Tekst: A A A < >
 

Po sześciu latach wojewoda odpowiedział na pismo Krzakowskiego [aktualizacja 29-11-2013]

Budynek d. banku przy ul. Powstańców Śląskich 13. Zdjęcie z roku 2006


Czy prezydent Legnicy powinien wywłaszczyć właścicieli budynku przy ul. Powstańców Śląskich 13?
tak 95%
nie 5%

Sprawa dotyczy wywłaszczenie właścicieli budynku przy ul. Powstańców Śląskich 13 i ciągnie się już od kilkunastu lat.

Przypomnę, że budynek ten został sprzedany przez gminę Legnica 22 stycznia 1993 r. osobom prywatnym, które w zamian za obniżenie o połowę ceny sprzedaży zobowiązano do wykonania w ciągu dwóch lat remontu. Po remoncie obiekt miał pełnić funkcję hotelowo-gastronomiczną. Dziś, po przeszło dwudziestu katach od sprzedaży zabytek jest w opłakanym stanie, a winnych tego stanu rzeczy starałem się wskazać opisując, w jaki sposób urzędnicy odpowiedzialni za powierzone im mienie, grali miedzy sobą w, nazwijmy to, "urzędniczego ping-ponga".

Ostatni serwis rozegrał prezydent Legnicy, który zamiast wywłaszczyć właścicieli, wysłał pismo do wojewody dolnośląskiego i... przez sześć lat grzecznie czekał na odpowiedź. Krzakowski zapewne czekałby dalej, wychodząc z założenia, że zrobił, co było w jego mocy, jednak postanowiłem mu pomóc i wysłałem do wojewody wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w którym domagałem się m. in. informacji, dlaczego wojewoda nie odpisał na pismo prezydenta Legnicy.

Sprawa musiała(?) oprzeć się o Wojewódzki Sąd Administracyjny, ale tak oczekiwana(?) przez nasze władze odpowiedź w końcu nadeszła. Wynika z niej, że jeśli prezydent wystąpi z wnioskiem obejmującym szczegółową kalkulację i wysokość niezbędnych nakładów, to w przyszłym roku pieniądze otrzyma. Co więcej, jeśli się pośpieszy, to do 10 listopada może wystąpić o dodatkowe środki finansowe na sporządzenie wyceny nieruchomości. Pytanie tylko czy zechce?

Wydaje mi się, ale to tylko moja opinia, że Krzakowskiemu bardzo na rękę był brak odpowiedzi ze strony wojewody, a moją pomoc odbierze jako tzw. "niedźwiedzią przysługę". Zapewne po sąsiedzku przez tyle lat zarówno on, jak i jego ekipa zdążyli się już zżyć z widokiem za oknami Ratusza.

Dla mnie jednak najważniejsze jest, żeby rudera zniknęła z centrum Legnicy.


Dokumenty:
Pismo wojewody dolnośląskiego.[Aktualizacja 16-11-2013]
10 listopada upłynął termin, w którym prezydent mógł starać się o dodatkowe środki finansowe na sporządzenie wyceny nieruchomości, co do których mają zostać przeprowadzone postępowania wywłaszczeniowe. Myślę, że dla oczekujących niecierpliwie przez sześć lat :> na pismo od wojewody urzędników podległych prezydentowi wysłanie wyceny będzie tylko formalnością... Wolałem to jednak sprawdzić, stąd mój poniższy wniosek wysłany 14 listopada:


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Na zasadzie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także na podstawie art. 2 w związku z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem o przekazanie informacji:

- daty wpłynięcia do Urzędu Miasta pisma Wojewody Dolnośląskiego NiR-OR.7582.277.2013.AP z dnia 22 października 2013 r.

- czy Prezydent Legnicy wystąpił we wskazanym w piśmie terminie (do 10 listopada br.) do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o dodatkowe środki finansowe na sporządzenie wyceny nieruchomości, co do których mają zostać przeprowadzone postępowania wywłaszczeniowe. Jeśli Prezydent z takim wnioskiem nie wystąpił, to proszę podać z jakiego powodu.

- dlaczego Prezydent Legnicy po wysłaniu pisma G.IV.7221-2/1/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. do Wojewody Dolnośląskiego, przez sześć lat nie podjął żadnych działań mających na celu wywłaszczenie właścicieli budynku przy ul. Powstańców Śląskich 13 oraz dlaczego nie próbował wyjaśnić braku odpowiedzi ze strony Wojewody Dolnośląskiego.[Aktualizacja 29-11-2013]
Otrzymałem odpowiedź na mój wniosek. Jak zwykle przesłanie odpowiedzi zajęło urzędnikowi dokładnie 14 dni, czyli maksymalny czas jaki przewiduje ustawa o dostępie do informacji publicznej. Z odpowiedzi wynika, że prezydent nie jest zainteresowany przejęciem popadającego w ruinę budynku. Pomimo, że jak sam przyznaje nie są w obiekcie przeprowadzane żadne prace budowlane, to przejęcie go uznaje za niecelowe. To dość ciekawe podejście. Sprzedać obiekt za śmiesznie niską cenę w zamian zobowiązując w umowie do wykonania remontu w ciągu dwóch lat, a po dwudziestu latach stwierdzić, że choć nic się nie robi w kierunku wywiązania się z umowy, to wywłaszczenie jest niecelowe. W końcu budynek się zawali i będzie po kłopocie, prawda panie Krzakowski?


Odpowiedż na mój wniosek:

W nawiązaniu do Pana wniosku w sprawie udostępnienia informacji publicznej, wyjaśniam co następuje:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22-10-2013r. nr NiR-OR.7582277.2013.AP, wpłynęło do tut. Urzędu Miasta Legnicy dnia 25-10-2013r.;

- pismem z dnia 25-11-2013r. nr G.6821.1.2013.IV, odniesiono się do kwestii zawartych w w/w piśmie Wojewody Dolnośląskiego;

- po wysłaniu pisma G.IV.7221-2/1/06 z dnia 28-08-2013r., Prezydent Miasta Legnicy nie podejmował działań w przedmiotowej sprawie z uwagi na fakt, że ich podjęcie należało do Wojewody Dolnośląskiego.

-------------------

Zbigniew Wróblewski
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Urząd Miasta Legnica
pl. Słowiański 8
59-220 Legnica
tel. 76 72-12-177
fax. 76 72-12-115
e-mail: zwroblewski@legnica.eu
www.legnica.eu


Dokumenty:
Odpowiedź prezydenta do wojewody dolnośląskiego.

 

Brak komentarzy. Dodaj swój komentarz.

Dodaj swój komentarz

Musisz być zalogowany i posiadać profil Obywatela.
Komentarze można wysyłać z serwisu LiveCity.pl

  • LEGNICA

  • Kalendarium
mapa Polski 07:51
15:47
położenie51° 12' N
16° 09' E
średnia wys.125 mpowierzchnia56 kmludność104 500kierunkowy76tabliceDLkody59-200 do 59-220

Legnica na mapie

Herb Legnicy

Legnica (dawniej Lignica, niem. Liegnitz) to ponad 100 tysięczne miasto, którego powierzchnia wynosi 56 km kw. Położona jest w widłach rzek Kaczawy i Czarnej Wody, na pograniczu Pogórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej na 51:12 szerokości północnej i 16:10 długości geograficznej wschodniej.

Jest trzecim co do wielkości (po Wrocławiu i Wałbrzychu) miastem w województwie i 39. w Polsce. Klimat zaliczany jest do najcieplejszych w Polsce - średnioroczna temperatura wynosi ponad 8,5 stopnia C.

FotoAlbum

Stadion Miejski Park Miejski 03.05.2004 Rynek Zakaczawie 2004.06.23 Budowa galerii przy ulicy Chojnowskiej 26.06.2006 Ulica Powstańców Śląskich 03.05.2004 Zamek Piastowski Zakaczawie 26.06.2004 Budynek po Dresden Banku 02.05.2004 Kąpielisko Kormoran Park Miejski Kamieniczki Śledziowe

Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na: „Modernizację i aktualizację baz danych systemu LPIS w tym opracowanie ortofotomapy oraz postaci wektorowej danych graficznych z integracją z częścią opisową dla obszaru 85 000 km2", Nr referencyjny DPZP- 2611-3/AS/08, zostało wszczęte przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al.

WYROK KIO/UZP 853/08 z dnia 2008-09-01