Sprzedam portal lub podejmę współpracę - oferty na legnica@legnica.net.pl

Dodatkowo: administracja stronami www, dodawanie ogłoszeń, instalacja i zarządzanie sklepami internetowymi

 

Petycja w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Legnicy.

Petycja dodana: 2006-08-16    Tekst: A A A < >
 
Nadawca petycji:
Robert Osowski,Legnica
Tadeusz Krzakowski
Prezydent Miasta Legnicy
Urząd Miasta w Legnicy
 
Szanowny Panie Prezydencie,

Mając na uwadze pozytywne doświadczenia innych miast, w których rozwiązano Staż Miejską zwracam się do Pana z apelem o likwidację tej instytucji w naszym mieście.

W opinii wielu legniczan utrzymywanie prawie sześćdziesięciu osób, z których tylko część zajmuje się patrolowaniem ulic jest ekonomicznie nieuzasadnione. Samo wykorzystanie funkcjonariuszy budzi wiele moich zastrzeżeń. Strażnicy, którzy maja dbać o zachowanie ładu i bezpieczeństwa w naszym mieście są mało widoczni, podobnie jak i efekty ich pracy, za którą pobierają pensję z moich podatków.

Dlatego uważam, że podobnie jak i w wielu innych miastach należy Straż Miejską rozwiązać, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przekazać na dodatkowe etaty w policji oraz na remonty dróg, chodników i utrzymanie zieleni miejskiej.

W moim przekonaniu tylko stałe, piesze patrole policji mogą realnie zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta, a dodatkowe pieniądze na utrzymanie dróg, chodników i zieleni miejskiej wpłyną na poprawę ładu i porządku w Legnicy.

Petycję podpisało: 109 osób, z czego 106 internautów głosowało za przyjęciem petycji, a 3 było przeciwnego zdania.
Odpowiedź adresata:

Szanowny Panie,
z Pana petycją, podpisaną przez licznych internautów, a przesłaną 16 sierpnia, zapoznałem się po powrocie z urlopu - 4 września. Nie podzielam wyrażonych w niej skrajnie krytycznych poglądów, dotyczących działania w Legnicy Straży Miejskiej, uogólnionych apelem o likwidację tej formacji.

Straż Miejska powołana jest do innych zadań, niż te wykonywane przez Policję. Stale wzrasta skuteczność jej działań. W pierwszym półroczu 2006 funkcjonariusze interweniowali 7.144 razy, podczas gdy rok wcześniej ilość interwencji wyniosła 5.683. System monitoringu ujawnił w 2005 r. 880 niebezpiecznych zdarzeń, zaś do końca sierpnia br. - już 1.564 takie sytuacje.

Dla poprawy bezpieczeństwa legniczan w tym roku za kwotę 100 tysięcy złotych zakontraktowałem dodatkowe patrole Policji dla wielu rejonów miasta. Zakres czynności tych patroli różni się od obowiązków Straży Miejskiej. Treść petycji, oczywiście, gruntownie analizowałem. Wyciągnąłem też wnioski z zawartych w niej opiniach. Zamierzam w dalszym ciągu dbać o poprawę skuteczności działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Dziękuję internautom za troskę i zainteresowanie sprawami bezpieczeństwa w Legnicy. Zapewniam, że poszanowanie opinii mieszkańców we wszystkich sprawach stanowi i będzie stanowić bardzo ważny motyw mojej prezydentury.


Ps. Pana osobiste aroganckie i agresywne wystąpienie pod moim adresem, załączone do petycji, pozostawiam bez komentarza.

Tadeusz Krzakowski
Legnica, 07.09.2006 r.
  • LEGNICA

  • Kalendarium
mapa Polski 07:52
16:18
położenie51° 12' N
16° 09' E
średnia wys.125 mpowierzchnia56 kmludność104 500kierunkowy76tabliceDLkody59-200 do 59-220

Legnica na mapie

Herb Legnicy

Legnica (dawniej Lignica, niem. Liegnitz) to ponad 100 tysięczne miasto, którego powierzchnia wynosi 56 km kw. Położona jest w widłach rzek Kaczawy i Czarnej Wody, na pograniczu Pogórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej na 51:12 szerokości północnej i 16:10 długości geograficznej wschodniej.

Jest trzecim co do wielkości (po Wrocławiu i Wałbrzychu) miastem w województwie i 39. w Polsce. Klimat zaliczany jest do najcieplejszych w Polsce - średnioroczna temperatura wynosi ponad 8,5 stopnia C.

FotoAlbum

Stadion Miejski Park Miejski 03.05.2004 Rynek Zakaczawie 2004.06.23 Budowa galerii przy ulicy Chojnowskiej 26.06.2006 Ulica Powstańców Śląskich 03.05.2004 Zamek Piastowski Zakaczawie 26.06.2004 Budynek po Dresden Banku 02.05.2004 Kąpielisko Kormoran Park Miejski Kamieniczki Śledziowe

Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

Zamawiający, Gmina Dąbrowa Górnicza w Dąbrowie Górniczej, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) – zwanej dalej "ustawą" lub "Pzp" – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym Etap I ul. Majkowskiego”.

WYROK KIO 2654/13 z dnia 2013-11-29