Sprzedam portal lub podejmę współpracę - oferty na legnica@legnica.net.pl

Dodatkowo: administracja stronami www, dodawanie ogłoszeń, instalacja i zarządzanie sklepami internetowymi

Regulamin portalu Legnica.net.pl

§ 1. Poniższy Regulamin określa warunki funkcjonowania, udostępniania i korzystania z miejskiego portalu informacyjnego Legnica.net.pl, zwanego dalej Portalem, a także wszelkich Usług na nich udostępnionych.
Regulamin powstał w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2. Wydawcą i Administratorem Portalu jest osoba prywatna. Kontakt z Wydawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: legnica@legnica.net.pl

§ 3. Portal świadczy głównie usługi informacyjne dotyczące miasta Legnicy. Zamieszczone na Portalu Dane, w tym: profile, ogłoszenia, blogi i komentarze pochodzą z ogólnopolskiego serwisu internetowego livecity.pl
Celem Portalu jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego przy pomocy internetu oraz pomoc przy upowszechnianiu informacji publicznej, rozwoju dziennikarstwa obywatelskiego oraz komunikacji między Użytkownikami za pomocą stworzonych do tych celów narzędzi.

§ 4. Korzystanie z Portalu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
- urządzenie z dostępem do sieci Internet przekazujące dane teleinformatyczne;
- system operacyjny Windows, Linux (z konsolą graficzną), Mac OS oraz przeglądarkę internetową z włączoną obsługą JavaScript typu Mozilla Firefox (wersja min. 10.x);, Internet Explorer (wersja min. 8.x);
- dostęp do sieci Internet;

§ 5. Jeżeli odrębne regulacje dotyczące konkretnej usługi nie stanowią inaczej korzystanie z Portalu jest bezpłatne.

§ 6. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane w Portalu Dane, które zostały przekazane przez serwis livecity.pl, w tym: za treść ogłoszeń, opinii oraz innych materiałów zamieszczonych przez Użytkowników serwisu internetowego livecity.pl
Dane te są zamieszczane na podstawie oświadczeń i ofert osób trzecich, dlatego przez wykorzystaniem niezbędna jest ich weryfikacja oraz potwierdzenie.

§ 8. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej wysyłając wszelkie niezbędne Dane pozwalające na identyfikację Użytkownika na adres e-mail: legnica@legnica.net.pl

§ 9. Właściciel zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż o zmianach Użytkownicy zostaną powiadomieni z 14-dniowym wyprzedzeniem na stronach Portalu.

§ 10. Regulamin wchodzi w życie dn. 23 maja 2014 r.

  • LEGNICA

  • Kalendarium
mapa Polski 07:51
15:47
położenie51° 12' N
16° 09' E
średnia wys.125 mpowierzchnia56 kmludność104 500kierunkowy76tabliceDLkody59-200 do 59-220

Legnica na mapie

Herb Legnicy

Legnica (dawniej Lignica, niem. Liegnitz) to ponad 100 tysięczne miasto, którego powierzchnia wynosi 56 km kw. Położona jest w widłach rzek Kaczawy i Czarnej Wody, na pograniczu Pogórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej na 51:12 szerokości północnej i 16:10 długości geograficznej wschodniej.

Jest trzecim co do wielkości (po Wrocławiu i Wałbrzychu) miastem w województwie i 39. w Polsce. Klimat zaliczany jest do najcieplejszych w Polsce - średnioroczna temperatura wynosi ponad 8,5 stopnia C.

FotoAlbum

Stadion Miejski Park Miejski 03.05.2004 Rynek Zakaczawie 2004.06.23 Budowa galerii przy ulicy Chojnowskiej 26.06.2006 Ulica Powstańców Śląskich 03.05.2004 Zamek Piastowski Zakaczawie 26.06.2004 Budynek po Dresden Banku 02.05.2004 Kąpielisko Kormoran Park Miejski Kamieniczki Śledziowe

Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

Zamawiający – Zespół Szkół nr 7 im. Wincentego Witosa, w Suwałkach prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę budynku socjalno – dydaktycznego wraz z przyłączami infrastruktury technicznej”. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej – Zakładu Ogólnobudowlanego Ułanowicz – Świerzbin – zwanego dalej wykonawcą wybranym.

WYROK 1516/08 z dnia 2009-01-13