Czym było UPA?


OUN-UPA (banderowcy) to zbrodnicza organizacja ukraińska, która jest odpowiedzialna za ludobójstwo Polaków na Kresach Wschodnich podczas II wojny światowej. W wyniku czystek etnicznych, których dopuścili się Ukraińcy zamordowanych zostało ok. 200 tysięcy Polaków. Za tę zbrodnię jako główny dowódca UPA ponosi bezpośrednią odpowiedzialność Roman Szuchewycz, który swoją bandycką działalność rozpoczął jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, a obecnie jest upamiętniany przez samorządy na Ukrainie.

Zbrodnia w Lipnikach

Polskie ofiary cywilne z 26 marca 1943 r. Zbrodnia dokonana przez Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) z pomocą ukraińskiego chłopstwa we wsi Lipniki (powiat kostopolski).
Tysiące pomordowanych Polaków wciąż leży w bezimiennych dołach, bo Ukraińcy blokują ekshumacje ofiar Rzezi Wołyńskiej. 75 lat od Krwawej Niedzieli prezydent polski składał wieńce w szczerym polu w miejscu gdzie kiedyś była miejscowość Kolonia Pokuta. Żadnej mogiły, tablicy, krzyża...

Roman Szuchewycz


Tablica Romana Szuchewycza, dowódcy UPA na fasadzie polskiej szkoły im. Marii Magdaleny we Lwowie. Tragiczny chichot historii. Wyobraźmy sobie reakcję MSZ Izraela na wbudowanie tablicy upamiętniającej Adolfa Eichmanna na fasadzie szkoły żydowskiej.
Foto: Stanisław Kosiedowski / Wikipedia.