Dęblin - miasto partnerskie Drohobycza

5 lipca 2018 r. Rada Miasta Drohobycz podjęła uchwałę (link) o wywieszaniu na budynkach administracji miasta flag Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów - Banderowców. Czerwono-czarne flagi OUN-B będą wywieszane 9 razy w roku m.in. 3 lutego z okazji utworzenia OUN oraz 5 marca w rocznicę śmierci Romana Szuchewycza dowódcy Ukraińskiej Powstańczej Armii.

W odpowiedzi na uchwałę Rady Miasta Drohobycz wysłałem zapytanie (zobacz) w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej do Burmistrza Dęblina oraz Rady Miasta Dęblina czy podjęte zostaną działania polegające na zerwaniu współpracy partnerskiej między Dęblinem a Drohobyczem lub inne działania mające na celu wyrażenie sprzeciwu wobec upamiętnienia zbrodniarzy przez władze Drohobycza.

Z odpowiedzi (zobacz) udzielonej przez Wiceprzewodniczącego Rady - Andrzeja Banasia wynika, że nie posiadał on wiedzy w zakresie treści uchwały podjętej przez Radę Miasta Drohobycz. Informacja o tym zostanie przedstawiona radnym Rady Miasta Dęblin na najbliższym posiedzeniu. Liczę, że radni Dęblina wykażą się większą wrażliwością niż radni Legnicy, którzy z jednym wyjątkiem zbagatelizowali problem gloryfikacji zbrodniarzy z UPA przez radnych Drohobycza.

Wnioski


Wniosek do Burmistrza Dęblina
Odpowiedź na wniosek do Burmistrza
Wniosek do Rada Miasta Dęblina
Odpowiedź na wniosek do Rady Miasta

Wniosek do burmistrza

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na zasadzie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także na podstawie art. 2 w związku z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

5 lipca br. Rada Miasta Drohobycz (miasto partnerskie Dęblina) podjęła uchwałę o wywieszaniu na budynkach administracji miasta flag Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów - Banderowców. Czerwono-czarne flagi OUN-B będą wywieszane 9 razy w roku m.in. 3 lutego z okazji utworzenie OUN oraz 5 marca w rocznicę śmierci Romana Szuchewycza dowódcy Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Proszę o informację, czy w związku z tą uchwałą Burmistrz miasta Dęblin podejmie działania polegające na zerwaniu współpracy partnerskiej między Dęblinem a Drohobyczem lub inne działania mające na celu wyrażenie sprzeciwu wobec upamiętnienia zbrodniarzy przez władze Drohobycza?

Działania takie w postaci zakończenia współpracy partnerskiej podjęte zostały m.in. przez Radę Miasta Pabianice w stosunku do partnerskiego Warasza na Ukrainie.

Na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi odpowiedzi na adres e-mail: legnica@legnica.net.pl