Dęblin - miasto partnerskie Drohobycza

5 lipca 2018 r. Rada Miasta Drohobycz podjęła uchwałę (link) o wywieszaniu na budynkach administracji miasta flag Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów - Banderowców. Czerwono-czarne flagi OUN-B będą wywieszane 9 razy w roku m.in. 3 lutego z okazji utworzenia OUN oraz 5 marca w rocznicę śmierci Romana Szuchewycza dowódcy Ukraińskiej Powstańczej Armii.

W odpowiedzi na uchwałę Rady Miasta Drohobycz wysłałem zapytanie (zobacz) w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej do Burmistrza Dęblina oraz Rady Miasta Dęblina czy podjęte zostaną działania polegające na zerwaniu współpracy partnerskiej między Dęblinem a Drohobyczem lub inne działania mające na celu wyrażenie sprzeciwu wobec upamiętnienia zbrodniarzy przez władze Drohobycza.

Z odpowiedzi (zobacz) udzielonej przez Wiceprzewodniczącego Rady - Andrzeja Banasia wynika, że nie posiadał on wiedzy w zakresie treści uchwały podjętej przez Radę Miasta Drohobycz. Informacja o tym zostanie przedstawiona radnym Rady Miasta Dęblin na najbliższym posiedzeniu. Liczę, że radni Dęblina wykażą się większą wrażliwością niż radni Legnicy, którzy z jednym wyjątkiem zbagatelizowali problem gloryfikacji zbrodniarzy z UPA przez radnych Drohobycza.

Wnioski


Wniosek do Burmistrza Dęblina
Odpowiedź na wniosek do Burmistrza
Wniosek do Rada Miasta Dęblina
Odpowiedź na wniosek do Rady Miasta

Odpowiedź rady miasta

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16.07.2018 r. informuję, że Rada Miasta Dęblin nie zajmowała się dotychczas sprawą uchwały podjętej przez Radę Miasta Drohobycz w dniu 5 lipca 2018 r. odnośnie wywieszania na budynkach administracji miasta flag Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów - Banderowców, gdyż nie była poinformowana o zaistniałej sytuacji. Informacja zostanie przedstawiona radnym Rady Miasta Dęblin na najbliższym posiedzeniu. Jeżeli Rada Miasta Dęblin podejmie uchwałę w ww. sprawie zostanie ona zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Dęblin.

Informuję ponadto, że w ostatnich 3 kadencjach między Radą Miasta Dęblin a władzami Miasta Drohobycz nie było żadnych kontaktów.

Wiceprzewodniczący Rady
mgr inż. Andrzej Banaś