Koszalin utrzymuje oficjalne kontakty partnerskie z gloryfikującym banderowców Iwano-Frankiwskiem (Stanisławowem)


W odpowiedzi na działania władz ukraińskich w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie) polegających na gloryfikacji banderowskich zbrodniarzy wysłałem zapytanie (zobacz) w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej do Prezydenta Koszalina oraz Rady Miasta Koszalin czy podjęte zostaną działania polegające na zerwaniu współpracy partnerskiej między Koszalinem a Iwano-Frankiwskiem lub inne działania mające na celu wyrażenie sprzeciwu wobec upamiętnienia zbrodniarzy przez władze Iwano-Frankiwska.

Prezydent Koszalina odpisał, że nie czuje się upoważniony do podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zerwania współpracy z Iwano-Frankiwskiem ponieważ podpisanie umowy partnerskiej było inicjatywą oddolną, wysuniętą przez byłych mieszkańców tego miasta. Ciekawe jak ci byli mieszkańcy zapatruję się teraz na współpracę z miastem, które gloryfikuje zbrodniarzy mordujących Polaków na Kresach Wschodniech.

Rada Miasta poinformowała tylko, że do tej pory nie wpłynął żaden wniosek od uprawnionych podmiotów o podjęcie uchwały w sprawie zakończenia współpracy z miastem partnerskim Iwano-Frankiwsk.

Wnioski


Wniosek do Prezydenta Koszalina
Odpowiedź na wniosek do prezydenta
Wniosek do Rady Miasta Koszalin
Opowiedź na wniosek do rady

Wniosek do rady miasta

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na zasadzie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także na podstawie art. 2 w związku z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

W styczniu 2009 roku władze Iwano-Frankiwska (miasto partnerskie Koszalina) odsłoniły pomnik na cześć Stepana Bandery, działacza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i przywódcy OUN-B. 6 maja 2010 r. Rada Miejska Iwano-Frankiwska nadała honorowe obywatelstwo tego miasta Stepanowi Banderze i Romanowi Szuchewyczowi, współorganizatorowi ukraińskich batalionów w służbie niemieckiej "Nachtigall" i "Roland" oraz dowódcy UPA, odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Kresach Wschodnich. W styczniu 2016 roku iwano-frankowska rada obwodowa zadecydowała, że czerwono-czarne flagi OUN-B będą wykorzystywane jako część symboliki obwodu iwano-frankowskiego.

Proszę o informację, czy w związku z tymi działaniami władz Iwano-Frankiwska na rzecz gloryfikacji banderyzmu Rada Miasta Koszalin podejmie działania polegające na zerwaniu współpracy partnerskiej między Koszalinem a Iwano-Frankiwskiem lub inne działania mające na celu wyrażenie sprzeciwu wobec upamiętnienia zbrodniarzy przez władze Iwano-Frankiwska?

Działania takie w postaci zakończenia współpracy partnerskiej podjęte zostały m.in. przez Radę Miasta Pabianice w stosunku do partnerskiego Warasza na Ukrainie.