Legnica utrzymuje oficjalne kontakty partnerskie z gloryfikującym bandy UPA Drohobyczem

5 lipca 2018 r. Rada Miasta Drohobycz (miasto partnerskie Legnicy) podjęła uchwałę (link) o wywieszaniu na budynkach administracji miasta flag Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów - Banderowców. Czerwono-czarne flagi OUN-B będą wywieszane 9 razy w roku m.in. 3 lutego z okazji utworzenia OUN oraz 5 marca w rocznicę śmierci Romana Szuchewycza dowódcy Ukraińskiej Powstańczej Armii.

W odpowiedzi na uchwałę Rady Miasta Drohobycz wysłałem zapytanie (zobacz) w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej do Prezydenta Miasta Legnicy oraz Rady Miasta Legnicy czy podjęte zostaną działania polegające na zerwaniu współpracy partnerskiej między Legnicą a Drohobyczem lub inne działania mające na celu wyrażenie sprzeciwu wobec upamiętnienia zbrodniarzy przez władze Drohobycza.

Z odpowiedzi (zobacz) udzielonej przez Zbigniewa Wróblewskiego Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych wynika, że Prezydent Legnicy odmawia wyrażenia sprzeciwu w jakiejkolwiek formie wobec upamiętnienia zbrodniarzy przez władze "partnerskiego" Drohobycza. Prawdą jest, że "zakończenia współpracy partnerskiej z innymi miastami jest wyłączną kompetencją Rady Miejskiej", ale prezydent ma inicjatywę uchwałodawczą i może wystąpić w tej sprawie do Rady Miasta. Tak postąpił Prezydent Pabianic, który przedłożył radnym uchwałę o zerwaniu współpracy pomiędzy Miastem Pabianice i Miastem Kuźniecowsk na Ukrainie (uchwała), bo honorowymi obywatelami tego miasta są Stepan Bandera i Roman Szuchewycz. W sprawie wywieszania banderowskich flag zasłanianie się dziećmi uważam jest niewłaściwe. Dzieci na Ukrainie uczy się szacunku do zbrodniarzy, którzy mają na sumieniu dziesiątki tysięcy wymordowanych w okrutny sposób Polaków. Nie wiem czy udział w turnieju organizowanym pod banderowskimi flagami będzie dla polskich dzieci miłym wspomnieniem, ale widocznie prezydent Krzakowski nie widzi w tym nic niestosownego.

Brak reakcji ze strony Krzakowskiego można podsumować krótko słowami Józefa Piłsudskiego "Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości". Niestety wygląda na to, że w 75 lat po Rzezi Wołyńskiej należy przytoczyć również słowa świadka ludobójstwa, Jana Zaleskiego: "Kresowian zabito dwukrotnie, raz przez ciosy siekierą, drugi raz przez przemilczenie. A ta druga śmierć jest gorsza od pierwszej". Obawiam się, że zabija się ich po raz trzeci - przez brak reakcji na upamiętnianie zbrodniarzy na Ukrainie.

Drugi wniosek o podobnej treści wysłałem do Rady Miasta. (zobacz) Przewodniczący Rady zapoznał radnych z moim wnioskiem i jednocześnie poinformował, że z uwagi na kończącą się kadencję Rady sprawą oceny partnerstwa z tym miastem powinna zająć się nowa Rada Miejska.

Przewodniczącym Rady Miejskiej Legnicy jest Wacław SZETELNICKI z Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Szefem PiS jest Jarosław Kaczyński, który krzyczał na Majdanie "Sława Ukrainie" (było to oficjalne pozdrowienie banderowców). Odłożenie w czasie przynajmniej o kilka miesięcy decyzji w sprawie zerwania współpracy partnerskiej z Drohobyczem pokazuje, że PiSowi nie przeszkadza gloryfikacja banderowskich zbrodniarzy przez Ukraińców.

W związku z tym wysłałem pytanie (zobacz) do wszystkich radnych, którzy udostępnili mi swoje adresy e-mail. Za zerwaniem współpracy był tylko jeden radny - Ignacy Bochenek (zobacz)