Legnica utrzymuje oficjalne kontakty partnerskie z gloryfikującym bandy UPA Drohobyczem

5 lipca 2018 r. Rada Miasta Drohobycz (miasto partnerskie Legnicy) podjęła uchwałę (link) o wywieszaniu na budynkach administracji miasta flag Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów - Banderowców. Czerwono-czarne flagi OUN-B będą wywieszane 9 razy w roku m.in. 3 lutego z okazji utworzenia OUN oraz 5 marca w rocznicę śmierci Romana Szuchewycza dowódcy Ukraińskiej Powstańczej Armii.

W odpowiedzi na uchwałę Rady Miasta Drohobycz wysłałem zapytanie (zobacz) w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej do Prezydenta Miasta Legnicy oraz Rady Miasta Legnicy czy podjęte zostaną działania polegające na zerwaniu współpracy partnerskiej między Legnicą a Drohobyczem lub inne działania mające na celu wyrażenie sprzeciwu wobec upamiętnienia zbrodniarzy przez władze Drohobycza.

Z odpowiedzi (zobacz) udzielonej przez Zbigniewa Wróblewskiego Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych wynika, że Prezydent Legnicy odmawia wyrażenia sprzeciwu w jakiejkolwiek formie wobec upamiętnienia zbrodniarzy przez władze "partnerskiego" Drohobycza. Prawdą jest, że "zakończenia współpracy partnerskiej z innymi miastami jest wyłączną kompetencją Rady Miejskiej", ale prezydent ma inicjatywę uchwałodawczą i może wystąpić w tej sprawie do Rady Miasta. Tak postąpił Prezydent Pabianic, który przedłożył radnym uchwałę o zerwaniu współpracy pomiędzy Miastem Pabianice i Miastem Kuźniecowsk na Ukrainie (uchwała), bo honorowymi obywatelami tego miasta są Stepan Bandera i Roman Szuchewycz. W sprawie wywieszania banderowskich flag zasłanianie się dziećmi uważam jest niewłaściwe. Dzieci na Ukrainie uczy się szacunku do zbrodniarzy, którzy mają na sumieniu dziesiątki tysięcy wymordowanych w okrutny sposób Polaków. Nie wiem czy udział w turnieju organizowanym pod banderowskimi flagami będzie dla polskich dzieci miłym wspomnieniem, ale widocznie prezydent Krzakowski nie widzi w tym nic niestosownego.

Brak reakcji ze strony Krzakowskiego można podsumować krótko słowami Józefa Piłsudskiego "Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości". Niestety wygląda na to, że w 75 lat po Rzezi Wołyńskiej należy przytoczyć również słowa świadka ludobójstwa, Jana Zaleskiego: "Kresowian zabito dwukrotnie, raz przez ciosy siekierą, drugi raz przez przemilczenie. A ta druga śmierć jest gorsza od pierwszej". Obawiam się, że zabija się ich po raz trzeci - przez brak reakcji na upamiętnianie zbrodniarzy na Ukrainie.

Drugi wniosek o podobnej treści wysłałem do Rady Miasta. (zobacz) Przewodniczący Rady zapoznał radnych z moim wnioskiem i jednocześnie poinformował, że z uwagi na kończącą się kadencję Rady sprawą oceny partnerstwa z tym miastem powinna zająć się nowa Rada Miejska.

Przewodniczącym Rady Miejskiej Legnicy jest Wacław SZETELNICKI z Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Szefem PiS jest Jarosław Kaczyński, który krzyczał na Majdanie "Sława Ukrainie" (było to oficjalne pozdrowienie banderowców). Odłożenie w czasie przynajmniej o kilka miesięcy decyzji w sprawie zerwania współpracy partnerskiej z Drohobyczem pokazuje, że PiSowi nie przeszkadza gloryfikacja banderowskich zbrodniarzy przez Ukraińców.

W związku z tym wysłałem pytanie (zobacz) do wszystkich radnych, którzy udostępnili mi swoje adresy e-mail. Za zerwaniem współpracy był tylko jeden radny - Ignacy Bochenek (zobacz)

Wnioski


Wniosek do prezydenta Legnicy
Odpowiedź na wniosek do prezydenta
Wniosek do Rady Miasta Legnicy
Opowiedź na wniosek do Rady Miasta Legnicy
Pytanie do radnych
Odpowiedzi radnych

Odpowiedź na wniosek do prezydenta

Szanowny Panie,
Dziękuję za wykazanie się wrażliwością społeczną i zwrócenie uwagi na sprawę przyjęcia przez Radę Drohobycza uchwały w sprawie wywieszania flag OUN-UPA na budynkach administracji miejskiej z okazji świąt związanych z “narodowowyzwoleńczą walką ukraińskiego narodu”. Drohobycz dołączył tym samym do ponad setki ukraińskich samorządów, które przyjęły podobne uchwały. Możemy się z tym nie zgadzać, ale nie możemy ingerować w wewnętrzne sprawy Ukrainy. Ponadto należy podkreślić, że współpraca partnerska Legnicy i Drohobycza opiera się głównie na kontaktach mieszkańców naszych miast a nie polityków. Co więcej, dotyczy ona głównie dzieci – np. młodych sportowców, biorących udział w turniejach piłkarskich, czy drohobyckich dzieci przebywających w Polsce na koloniach organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o/Legnica. Również dzieci i młodzież z Legnicy uczestniczą w turniejach organizowanych w Drohobyczu. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że ci młodzi ludzie, odwiedzając się nawzajem i nawiązując przyjaźnie, niezależnie od tego, co się dzieje na scenie politycznej, budują nić porozumienia między naszymi narodami i mogą być podstawą dialogu opartego na wzajemnym szacunku oraz prawdzie historycznej. Zrywanie umowy partnerskiej w takiej sytuacji niewątpliwie odbędzie się ze szkodą dla mieszkańców obu miast. Jednocześnie informuję, że decyzja dotycząca nawiązania bądź zakończenia współpracy partnerskiej z innymi miastami jest wyłączną kompetencją Rady Miejskiej a nie Prezydenta Miasta.
----------------------
ZBIGNIEW WRÓBLEWSKI
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Urząd Miasta Legnica
pl. Słowiański 8
59-220 Legnica
tel. 76 72-12-174
fax. 76 72-12-115
e-mail: zwroblewski@legnica.eu
www.legnica.eu