Powiat Nowosolski utrzymuje oficjalne kontakty partnerskie z gloryfikującym banderowców Iwano-Frankiwskiem (Stanisławowem)


W odpowiedzi na działania władz ukraińskich w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie) polegających na gloryfikacji banderowskich zbrodniarzy wysłałem zapytanie (zobacz) w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej do Starosty Powiatu Nowosolskiego oraz Rady Powiatu Nowosolskiego czy podjęte zostaną działania polegające na zerwaniu współpracy partnerskiej między Powiatem Nowosolskim a Iwano-Frankiwskiem lub inne działania mające na celu wyrażenie sprzeciwu wobec upamiętnienia zbrodniarzy przez władze Iwano-Frankiwska.

Z odpowiedzi udzielonej przez Starostę wynika, że Powiat Nowosolski od 2016 roku nie prowadzi trwałej współpracy z Iwano-Frankiwskiem, a samorządowcy nie uczestniczą w uroczystościach organizowanych w tym mieście. Pytanie tylko po co utrzymywać taką fikcję? Czy nie lepiej rozwiązać umowę o partnerstwie?

Rada Powiatu postanowiła, że tematem zajmie się po wyborach.