Powiat Nowosolski utrzymuje oficjalne kontakty partnerskie z gloryfikującym banderowców Iwano-Frankiwskiem (Stanisławowem)


W odpowiedzi na działania władz ukraińskich w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie) polegających na gloryfikacji banderowskich zbrodniarzy wysłałem zapytanie (zobacz) w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej do Starosty Powiatu Nowosolskiego oraz Rady Powiatu Nowosolskiego czy podjęte zostaną działania polegające na zerwaniu współpracy partnerskiej między Powiatem Nowosolskim a Iwano-Frankiwskiem lub inne działania mające na celu wyrażenie sprzeciwu wobec upamiętnienia zbrodniarzy przez władze Iwano-Frankiwska.

Z odpowiedzi udzielonej przez Starostę wynika, że Powiat Nowosolski od 2016 roku nie prowadzi trwałej współpracy z Iwano-Frankiwskiem, a samorządowcy nie uczestniczą w uroczystościach organizowanych w tym mieście. Pytanie tylko po co utrzymywać taką fikcję? Czy nie lepiej rozwiązać umowę o partnerstwie?

Rada Powiatu postanowiła, że tematem zajmie się po wyborach.

Wnioski


Wniosek do Starosty Powiatu Nowosolskiego
Odpowiedź na wniosek do starosty
Wniosek do Rady Powiatu Nowosolskiego
Opowiedź na wniosek do rady

Wniosek do rady powiatu

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na zasadzie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także na podstawie art. 2 w związku z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

W styczniu 2009 roku władze Iwano-Frankiwska (miasto partnerskie Powiatu Nowosolskiego) odsłoniły pomnik na cześć Stepana Bandery, działacza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i przywódcy OUN-B. 6 maja 2010 r. Rada Miejska Iwano-Frankiwska nadała honorowe obywatelstwo tego miasta Stepanowi Banderze i Romanowi Szuchewyczowi, współorganizatorowi ukraińskich batalionów w służbie niemieckiej "Nachtigall" i "Roland" oraz dowódcy UPA, odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Kresach Wschodnich. W styczniu 2016 roku iwano-frankowska rada obwodowa zadecydowała, że czerwono-czarne flagi OUN-B będą wykorzystywane jako część symboliki obwodu iwano-frankowskiego.

Proszę o informację, czy w związku z tymi działaniami władz Iwano-Frankiwska na rzecz gloryfikacji banderyzmu Rada Powiatu Nowosolskiego podejmie działania polegające na zerwaniu współpracy partnerskiej między Powiatem Nowosolskim a Iwano-Frankiwskiem lub inne działania mające na celu wyrażenie sprzeciwu wobec upamiętnienia zbrodniarzy przez władze Iwano-Frankiwska?