Powiat Nowosolski utrzymuje oficjalne kontakty partnerskie z gloryfikującym banderowców Iwano-Frankiwskiem (Stanisławowem)


W odpowiedzi na działania władz ukraińskich w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie) polegających na gloryfikacji banderowskich zbrodniarzy wysłałem zapytanie (zobacz) w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej do Starosty Powiatu Nowosolskiego oraz Rady Powiatu Nowosolskiego czy podjęte zostaną działania polegające na zerwaniu współpracy partnerskiej między Powiatem Nowosolskim a Iwano-Frankiwskiem lub inne działania mające na celu wyrażenie sprzeciwu wobec upamiętnienia zbrodniarzy przez władze Iwano-Frankiwska.

Z odpowiedzi udzielonej przez Starostę wynika, że Powiat Nowosolski od 2016 roku nie prowadzi trwałej współpracy z Iwano-Frankiwskiem, a samorządowcy nie uczestniczą w uroczystościach organizowanych w tym mieście. Pytanie tylko po co utrzymywać taką fikcję? Czy nie lepiej rozwiązać umowę o partnerstwie?

Rada Powiatu postanowiła, że tematem zajmie się po wyborach.

Wnioski


Wniosek do Starosty Powiatu Nowosolskiego
Odpowiedź na wniosek do starosty
Wniosek do Rady Powiatu Nowosolskiego
Opowiedź na wniosek do rady

Odpowiedź rady

W imieniu Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosolskiego Jarosława Suskiego, uprzejmie informuję iż w związku z końcem kadencji Rady Powiatu Nowosolskiego przypadającą na miesiąc październik br. decyzja o dalszej współpracy z miastem Iwanofrankiwsk na Ukrainie pozostanie w gestii Rady Powiatu Nowosolskiego VI.

Z poważaniem
Izabela Flasińska-Kierownik Referatu Biuro Rady i Zarządu.