Opole utrzymuje oficjalne kontakty partnerskie z gloryfikującym banderowców Iwano-Frankiwskiem (Stanisławowem)


W odpowiedzi na działania władz ukraińskich w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie) polegających na gloryfikacji banderowskich zbrodniarzy wysłałem zapytanie (zobacz) w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej do Prezydenta Opola oraz Rady Miasta Opole czy podjęte zostaną działania polegające na zerwaniu współpracy partnerskiej między Opolem a Iwano-Frankiwskiem lub inne działania mające na celu wyrażenie sprzeciwu wobec upamiętnienia zbrodniarzy przez władze Iwano-Frankiwska.

W przesłanej mi odpowiedzi Prezydent Opola "ubolewa (zobacz) nad faktem, że na Ukrainie wciąż otacza się kultem postać Stepana Bandery oraz UPA", ale jest zadowolony ze współpracy i nie zamierza jej kończyć. Twierdzi, że wyjaśnienie zbrodni dokonanych przez Ukraińców "wymaga czasu, cierpliwości i podejmowania dialogu z Ukraińcami."

Prezydent Opola jest kolejnym włodarzem miasta, który nie rozumie lub stara się nie rozumieć, że dialog z Ukraińcami w tej sprawie nie ma sensu. Udowadnia to fakt, że Iwano-Frankiwsk jest miastem partnerskim Opola od 2005 roku, a w tym czasie Ukraińcy postawili tam Banderze pomnik, nadano Banderze oraz Szuchewyczowi honorowe obywatelstwo oraz uchwalono wywieszanie banderowskich flag. Coś panu Arkadiuszowi Wiśniewskiemu ten dialog z Ukraińcami nie wychodzi.

Czekam na odpowiedź z Rady Miasta Opole.

Wnioski


Wniosek do Prezydenta Opola
Odpowiedź na wniosek do prezydenta
Wniosek do Rady Miasta Opole
Opowiedź na wniosek do rady

Wniosek do prezydenta

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na zasadzie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także na podstawie art. 2 w związku z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

W styczniu 2009 roku władze Iwano-Frankiwska (miasto partnerskie Opola) odsłoniły pomnik na cześć Stepana Bandery, działacza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i przywódcy OUN-B. 6 maja 2010 r. Rada Miejska Iwano-Frankiwska nadała honorowe obywatelstwo tego miasta Stepanowi Banderze i Romanowi Szuchewyczowi, współorganizatorowi ukraińskich batalionów w służbie niemieckiej "Nachtigall" i "Roland" oraz dowódcy UPA, odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Kresach Wschodnich. W styczniu 2016 roku iwano-frankowska rada obwodowa zadecydowała, że czerwono-czarne flagi OUN-B będą wykorzystywane jako część symboliki obwodu iwano-frankowskiego.

Proszę o informację, czy w związku z tymi działaniami władz Iwano-Frankiwska na rzecz gloryfikacji banderyzmu Prezydent Miasta Opola podejmie działania polegające na zerwaniu współpracy partnerskiej między Opolem a Iwano-Frankiwskiem lub inne działania mające na celu wyrażenie sprzeciwu wobec upamiętnienia zbrodniarzy przez władze Iwano-Frankiwska?

Prezydent jako organ wykonawczy nie jest uprawniony do samodzielnego określania kierunku działania gminy, w tym zagranicznej współpracy partnerskiej, ale ma inicjatywę uchwałodawczą i może wystąpić w tej sprawie do Rady Miasta. Tak postąpił Prezydent Pabianic, który przedłożył radnym uchwałę o zerwaniu współpracy z Waraszem na Ukrainie.