Powiat Ostrzeszowski utrzymuje oficjalne kontakty partnerskie z gloryfikującym bandy UPA Drohobyczem

5 lipca br. Rada Miasta Drohobycz podjęła uchwałę (link) o wywieszaniu na budynkach administracji miasta flag Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów - Banderowców. Czerwono-czarne flagi OUN-B będą wywieszane 9 razy w roku m.in. 3 lutego z okazji utworzenia OUN oraz 5 marca w rocznicę śmierci Romana Szuchewycza dowódcy Ukraińskiej Powstańczej Armii.

W odpowiedzi na uchwałę Rady Miasta Drohobycz wysłałem zapytanie (zobacz) w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej do Starosty Ostrzeszowskiego czy podjęte zostaną działania polegające na zerwaniu współpracy partnerskiej między Starostwem Ostrzeszowskim a Drohobyczem lub inne działania mające na celu wyrażenie sprzeciwu wobec upamiętnienia zbrodniarzy przez władze Drohobycza.

Z odpowiedzi (zobacz) udzielonej pzez Starostę Ostrzeszowskiego - Lecha Janickiego wynika, że nie posiada on informacji w zakresie treści uchwały podjętej przez Radę Miasta Drohobycz. Swoje ewentualne działania uzależnia od wyniku konsultacji z władzami wyższego szczebla w Warszawie (MSZ) oraz stowarzyszeniami i organizacjami współpracującymi z Ukrainą. Jeśli mowa o PiSowskim MSZ to nie mam już wątpliwości, że Powiat Ostrzeszowski w dalszym ciągu będzie współpracował z miastem, które gloryfikuje zbrodniarzy z Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Wnioski


Wniosek do Starosty Powiatu Ostrzeszowskiego
Odpowiedź na wniosek do Starosty

Odpowiedź starosty

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 lipca 2018 r. informuję:

1. Władze powiatu ostrzeszowskiego nie posiadają informacji w zakresie treści uchwały podjętej przez Radę Miasta Drohobycz o wywieszaniu flag Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów - Banderowców.

2. Po zapoznaniu z niniejszą informacją ocenimy sytuację i ewentualnie podejmiemy stosowne działania po konsultacji z władzami wyższego szczebla w Warszawie (MSZ) oraz stowarzyszeniami i organizacjami współpracującymi z Ukrainą.

Pragnę zaznaczyć, że zerwanie kontaktów z Miastem Drohobycz jest równoznaczne z zaprzestaniem współpracy ze środowiskiem polonijnym w tym mieście, jak również partnerską dla ostrzeszowskiej szkołą techniczną w Drohobyczu a także tamtejszym szpitalem oraz jednostka straży pożarnej - więc musi być to decyzja uwzględniająca wszystkie te aspekty.

Ubolewając nad zaistniałą sytuacją dziękuję za zwrócenie uwagi na sprawę przyjęcia przez Radę Drohobycza powyższej uchwały.

Z poważaniem,
Starosta Ostrzeszowski
Lech Janicki