Rybnik utrzymuje oficjalne kontakty partnerskie z gloryfikującym banderowców Iwano-Frankiwskiem (Stanisławowem)


W odpowiedzi na działania władz ukraińskich w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie) polegających na gloryfikacji banderowskich zbrodniarzy wysłałem zapytanie (zobacz) w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej do Prezydenta Rybnika oraz Rady Miasta Rybnik czy podjęte zostaną działania polegające na zerwaniu współpracy partnerskiej między Rybnikiem a Iwano-Frankiwskiem lub inne działania mające na celu wyrażenie sprzeciwu wobec upamiętnienia zbrodniarzy przez władze Iwano-Frankiwska.

Z odpowiedzi (zobacz) udzielonej przez Mateusza Motykę wynika, że prezydent Rybnika nie planuje zerwania umowy partnerskiej z Iwano-Frankiwskiem. Tak więc Piotr Kuczera to kolejny gospodarz miasta, któremu gloryfikacja banderowców w partnerskim mieście jest obojętna. Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera kandydował z ramienia Platformy Obywatelskiej. Mam nadzieję, że w nadchodzących wyborach mieszkańcy Rybnika właściwie ocenią jego postawę.

W podobnym tonie udzielił odpowiedzi (zobacz) Przewodniczący Rady Miasta Jan Mura, który "nie planuje podjęcia inicjatywy uchwałodawczej mającej na celu rozwiązanie współpracy miasta Rybnika z miastem Iwano-Frankiwsk."

Wnioski


Wniosek do Prezydenta Rybnika
Odpowiedź na wniosek do prezydenta
Wniosek do Rady Miasta Rybnik
Opowiedź na wniosek do rady

Odpowiedź prezydenta

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące współpracy Miasta Rybnika z ukraińskim Miastem Iwano-Frankiwsk, informuję że nadal kontynuujemy partnerską współpracę i nie planujemy zrywać podpisanego porozumienia. Nasza współpraca opiera się w głównej mierze na wymianie młodzieży oraz udziale w dniach miasta. Z poważaniem

Mateusz Motyka Urząd Miasta Rybnika
Wydział Rozwoju 44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
t +48 32 43 92 260, f +48 32 42 24 124
gospodarka@um.rybnik.pl