Rybnik utrzymuje oficjalne kontakty partnerskie z gloryfikującym banderowców Iwano-Frankiwskiem (Stanisławowem)


W odpowiedzi na działania władz ukraińskich w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie) polegających na gloryfikacji banderowskich zbrodniarzy wysłałem zapytanie (zobacz) w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej do Prezydenta Rybnika oraz Rady Miasta Rybnik czy podjęte zostaną działania polegające na zerwaniu współpracy partnerskiej między Rybnikiem a Iwano-Frankiwskiem lub inne działania mające na celu wyrażenie sprzeciwu wobec upamiętnienia zbrodniarzy przez władze Iwano-Frankiwska.

Z odpowiedzi (zobacz) udzielonej przez Mateusza Motykę wynika, że prezydent Rybnika nie planuje zerwania umowy partnerskiej z Iwano-Frankiwskiem. Tak więc Piotr Kuczera to kolejny gospodarz miasta, któremu gloryfikacja banderowców w partnerskim mieście jest obojętna. Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera kandydował z ramienia Platformy Obywatelskiej. Mam nadzieję, że w nadchodzących wyborach mieszkańcy Rybnika właściwie ocenią jego postawę.

W podobnym tonie udzielił odpowiedzi (zobacz) Przewodniczący Rady Miasta Jan Mura, który "nie planuje podjęcia inicjatywy uchwałodawczej mającej na celu rozwiązanie współpracy miasta Rybnika z miastem Iwano-Frankiwsk."

Wnioski


Wniosek do Prezydenta Rybnika
Odpowiedź na wniosek do prezydenta
Wniosek do Rady Miasta Rybnik
Opowiedź na wniosek do rady

Wniosek do rady miasta

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na zasadzie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także na podstawie art. 2 w związku z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

W styczniu 2009 roku władze Iwano-Frankiwska (miasto partnerskie Rybnika) odsłoniły pomnik na cześć Stepana Bandery, działacza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i przywódcy OUN-B. 6 maja 2010 r. Rada Miejska Iwano-Frankiwska nadała honorowe obywatelstwo tego miasta Stepanowi Banderze i Romanowi Szuchewyczowi, współorganizatorowi ukraińskich batalionów w służbie niemieckiej "Nachtigall" i "Roland" oraz dowódcy UPA, odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Kresach Wschodnich. W styczniu 2016 roku iwano-frankowska rada obwodowa zadecydowała, że czerwono-czarne flagi OUN-B będą wykorzystywane jako część symboliki obwodu iwano-frankowskiego.

Proszę o informację, czy w związku z tymi działaniami władz Iwano-Frankiwska na rzecz gloryfikacji banderyzmu Rada Miasta Rybnika podejmie działania polegające na zerwaniu współpracy partnerskiej między Rybnikiem a Iwano-Frankiwskiem lub inne działania mające na celu wyrażenie sprzeciwu wobec upamiętnienia zbrodniarzy przez władze Iwano-Frankiwska?

Działania takie w postaci zakończenia współpracy partnerskiej podjęte zostały m.in. przez Radę Miasta Pabianice w stosunku do partnerskiego Warasza na Ukrainie.