Rybnik utrzymuje oficjalne kontakty partnerskie z gloryfikującym banderowców Iwano-Frankiwskiem (Stanisławowem)


W odpowiedzi na działania władz ukraińskich w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie) polegających na gloryfikacji banderowskich zbrodniarzy wysłałem zapytanie (zobacz) w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej do Prezydenta Rybnika oraz Rady Miasta Rybnik czy podjęte zostaną działania polegające na zerwaniu współpracy partnerskiej między Rybnikiem a Iwano-Frankiwskiem lub inne działania mające na celu wyrażenie sprzeciwu wobec upamiętnienia zbrodniarzy przez władze Iwano-Frankiwska.

Z odpowiedzi (zobacz) udzielonej przez Mateusza Motykę wynika, że prezydent Rybnika nie planuje zerwania umowy partnerskiej z Iwano-Frankiwskiem. Tak więc Piotr Kuczera to kolejny gospodarz miasta, któremu gloryfikacja banderowców w partnerskim mieście jest obojętna. Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera kandydował z ramienia Platformy Obywatelskiej. Mam nadzieję, że w nadchodzących wyborach mieszkańcy Rybnika właściwie ocenią jego postawę.

W podobnym tonie udzielił odpowiedzi (zobacz) Przewodniczący Rady Miasta Jan Mura, który "nie planuje podjęcia inicjatywy uchwałodawczej mającej na celu rozwiązanie współpracy miasta Rybnika z miastem Iwano-Frankiwsk."

Wnioski


Wniosek do Prezydenta Rybnika
Odpowiedź na wniosek do prezydenta
Wniosek do Rady Miasta Rybnik
Opowiedź na wniosek do rady

Odpowiedź rady

W odpowiedzi na Pana maila informuję, że zgodnie z § 26 Statutu Miasta Rybnika z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić: grupa co najmniej 5 radnych, Przewodniczący Rady, Klub radnych, Komisja Rady oraz Prezydent. W związku z powyższym zawiadamiam, iż nie planuję podjęcia inicjatywy uchwałodawczej mającej na celu rozwiązanie współpracy miasta Rybnika z miastem Iwano-Frankiwsk.

/-/ Jan Mura

Przewodniczący Rady Miasta
Urząd Miasta Rybnika
Biuro Obsługi Rady 44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
t +48 32 43 92 110, f +48 32 42 24 124
rada.miasta@um.rybnik.pl