Rzeszów utrzymuje oficjalne kontakty partnerskie z gloryfikującym banderowców Iwano-Frankiwskiem (Stanisławowem)


W odpowiedzi na działania władz ukraińskich w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie) polegających na gloryfikacji banderowskich zbrodniarzy wysłałem zapytanie (zobacz) w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej do Prezydenta Rzeszowa oraz Rady Miasta Rzeszów czy podjęte zostaną działania polegające na zerwaniu współpracy partnerskiej między Rzeszowem a Iwano-Frankiwskiem lub inne działania mające na celu wyrażenie sprzeciwu wobec upamiętnienia zbrodniarzy przez władze Iwano-Frankiwska.

Z odpowiedzi (zobacz) udzielonej z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa przez dr Alicję Trzyna wynika, że zerwanie współpracy partnerskiej pomiędzy Rzeszowem a Iwano-Frankiwskiem nie jest obecnie brane pod uwagę. Według z-ca Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa "wydarzenia historyczne, które miały miejsce szczególnie w XX wieku, w których losy narodów polskiego i ukraińskiego niejednokrotnie, często brutalnie się splatały, nie powinny wpływać na współpracę obu krajów, w tym również samorządów Rzeszowa i Iwano-Frankiwska, która przynosi wymierne efekty dla obu miast i ich mieszkańców."

Pewną ciekawostką jest to, że chociaż jeden wniosek wysłałem do Prezydenta na adres: umrz@erzeszow.pl, a drugi do biura Rady Miasta na adres: brm@erzeszow.pl to na oba odpowiedź przyszła na papierze Prezydenta Rzeszowa i udzielona została przez urzędnika, który ją wysłał z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa. Tak przynajmniej zapewnił mnie przesyłający odpowiedź urzędnik. Nie wyjaśnił jednak na jakiej podstawie urzędnik z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa odpowiada jednocześnie w imeniu Rady Miasta Rzeszowa.

Aktualizacja: ostatecznie jednak Przewodniczący Rady Miasta odpowiedział na wniosek.

Wnioski


Wniosek do Prezydenta Rzeszowa
Odpowiedź na wniosek do prezydenta
Wniosek do Rady Miasta Rzeszów
Opowiedź na wniosek do rady

Wniosek do prezydenta

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na zasadzie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także na podstawie art. 2 w związku z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

W styczniu 2009 roku władze Iwano-Frankiwska (miasto partnerskie Rzeszowa) odsłoniły pomnik na cześć Stepana Bandery, działacza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i przywódcy OUN-B. 6 maja 2010 r. Rada Miejska Iwano-Frankiwska nadała honorowe obywatelstwo tego miasta Stepanowi Banderze i Romanowi Szuchewyczowi, współorganizatorowi ukraińskich batalionów w służbie niemieckiej "Nachtigall" i "Roland" oraz dowódcy UPA, odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Kresach Wschodnich. W styczniu 2016 roku iwano-frankowska rada obwodowa zadecydowała, że czerwono-czarne flagi OUN-B będą wykorzystywane jako część symboliki obwodu iwano-frankowskiego.

Proszę o informację, czy w związku z tymi działaniami władz Iwano-Frankiwska na rzecz gloryfikacji banderyzmu Prezydent Miasta Rzeszowa podejmie działania polegające na zerwaniu współpracy partnerskiej między Rzeszowem a Iwano-Frankiwskiem lub inne działania mające na celu wyrażenie sprzeciwu wobec upamiętnienia zbrodniarzy przez władze Iwano-Frankiwska?

Prezydent jako organ wykonawczy nie jest uprawniony do samodzielnego określania kierunku działania gminy, w tym zagranicznej współpracy partnerskiej, ale ma inicjatywę uchwałodawczą i może wystąpić w tej sprawie do Rady Miasta. Tak postąpił Prezydent Pabianic, który przedłożył radnym uchwałę o zerwaniu współpracy z Waraszem na Ukrainie.