Świdnica utrzymuje oficjalne kontakty partnerskie z gloryfikującym banderowców Iwano-Frankiwskiem (Stanisławowem)


W odpowiedzi na działania władz ukraińskich w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie) polegających na gloryfikacji banderowskich zbrodniarzy wysłałem zapytanie (zobacz) w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej do Prezydenta Świdnicy oraz Rady Miasta Świdnica czy podjęte zostaną działania polegające na zerwaniu współpracy partnerskiej między Świdnicą a Iwano-Frankiwskiem lub inne działania mające na celu wyrażenie sprzeciwu wobec upamiętnienia zbrodniarzy przez władze Iwano-Frankiwska.

Odpowiedź prezydenta Świdnicy jest krótka i nie na temat - nie posiadamy żadnych dokumentów ani opracowań odnośnie charakteru zapytania. Jak widać prezydent Świdnicy wzorem innych samorządowców woli nie dotykać kwestii traktowania przez Ukraińców pamięci o pomordowanych przez ich przodków Polakach.