Dzielnica Ochota m.st. Warszawy utrzymuje oficjalne kontakty partnerskie z gloryfikującym banderowców Iwano-Frankiwskiem (Stanisławowem)


W odpowiedzi na działania władz ukraińskich w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie) polegających na gloryfikacji banderowskich zbrodniarzy wysłałem zapytanie (zobacz) w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej do Burmistrza Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy czy podjęte zostaną działania polegające na zerwaniu współpracy partnerskiej między Dzielnicą Ochota m.st. Warszawy a Iwano-Frankiwskiem lub inne działania mające na celu wyrażenie sprzeciwu wobec upamiętnienia zbrodniarzy przez władze Iwano-Frankiwska.

Z odpowiedzi (zobacz) udzielonej przez Przewodniczącego Rady Witolda Dzięciołowskiego wynika, że w jego ocenie informacja, o którą wystąpiłem nie stanowi informacji publicznej, powołując się przy tym na art.3, art.18 i 19 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zapomniał jednak o Art.6.1. 1) a).

Nie będę jednak wchodził w polemikę czy to jest, czy nie jest informacja publiczna. Liczy się fakt, że dzielnica Warszawa-Ochota współpracuje z miastem, którego władze gloryfikują morderców z UPA i co gorsza jak widzę po odpowiedzi nie zamierzają z tym nic zrobić. Mam nadzieję, że mieszkańcy dzielnicy Ochota nie podzielają poglądów ludzi, których wybrali żeby ich reprezentowali. Warto pamiętać, że podczas Powstania Warszawskiego w pacyfikacji ludności Warszawy brali również udział ukraińscy nacjonaliści, w tym m.in. Legion Wołyński.