Zielona Góra utrzymuje oficjalne kontakty partnerskie z gloryfikującym banderowców Iwano-Frankiwskiem (Stanisławowem)


W odpowiedzi na działania władz ukraińskich w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie) polegających na gloryfikacji banderowskich zbrodniarzy wysłałem zapytanie (zobacz) w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej do Prezydenta Zielonej Góry oraz Rady Miasta Zielona Góra czy podjęte zostaną działania polegające na zerwaniu współpracy partnerskiej między Zieloną Górą a Iwano-Frankiwskiem lub inne działania mające na celu wyrażenie sprzeciwu wobec upamiętnienia zbrodniarzy przez władze Iwano-Frankiwska.

Z odpowiedzi (zobacz) udzielonej przez prezydenta wynika, że rozwiązanie podpisanej umowy nie jest brane pod uwagę, ale "rozważane jest podjęcie działań mających na celu wyrażenie sprzeciwu wobec upamiętnienia działacza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów". Jednocześnie prezydent wyjaśnił, że "z miastem Iwano-Frankowsk z Ukrainy nie została zawarta umowa o partnerstwie", tylko "jako miastem zaprzyjaźnionym, została zawarta umowa o współpracy". Jak zwał, tak zwał, ale liczy się fakt, że Zielona Góra w dalszym ciągu współpracuje z miastem, które gloryfikuje banderowskich zbrodniarzy.

Otrzymałem odpowiedź z Rady Miasta:
Odpowiadając na wniosek z dnia 21 sierpnia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej informuję, że Rada Miasta Zielona Góra nie podejmowała uchwały w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z miastem Iwano-Frankowsk z Ukrainy. Współpraca pomiędzy miastami oparta jest na zawartym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra porozumieniu, które podpisano w dniu 7 maja 2016 r. Tym nie mniej jednak w dniu 28 sierpnia 2018 r. na sesji Rady Miasta Zielona Góra poinformowałem Radę Miasta o treści złożonego przez Pana pisma i zgłosiłem do Prezydenta Miasta zapytanie o zweryfikowanie informacji dotyczących promocji banderyzmu w Iwano-Frankowsku oraz o rozważenie przedstawienia przez organy Miasta Zielona Góra swojego negatywnego stanowiska co do takiej aktywności. O dalszych działaniach w tej sprawie będę Pana informował w kolejnej korespondencji.

Wnioski


Wniosek do Prezydenta Zielonej Góry
Odpowiedź na wniosek do prezydenta
Wniosek do Rady Miasta Zielona Góra
Opowiedź na wniosek do rady

Wniosek do rady miasta

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na zasadzie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także na podstawie art. 2 w związku z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

W styczniu 2009 roku władze Iwano-Frankiwska (miasto partnerskie Zielonej Góry) odsłoniły pomnik na cześć Stepana Bandery, działacza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i przywódcy OUN-B. 6 maja 2010 r. Rada Miejska Iwano-Frankiwska nadała honorowe obywatelstwo tego miasta Stepanowi Banderze i Romanowi Szuchewyczowi, współorganizatorowi ukraińskich batalionów w służbie niemieckiej "Nachtigall" i "Roland" oraz dowódcy UPA, odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Kresach Wschodnich. W styczniu 2016 roku iwano-frankowska rada obwodowa zadecydowała, że czerwono-czarne flagi OUN-B będą wykorzystywane jako część symboliki obwodu iwano-frankowskiego.

Proszę o informację, czy w związku z tymi działaniami władz Iwano-Frankiwska na rzecz gloryfikacji banderyzmu Rada Miasta Zielona Góra podejmie działania polegające na zerwaniu współpracy partnerskiej między Zieloną Górą a Iwano-Frankiwskiem lub inne działania mające na celu wyrażenie sprzeciwu wobec upamiętnienia zbrodniarzy przez władze Iwano-Frankiwska?

Działania takie w postaci zakończenia współpracy partnerskiej podjęte zostały m.in. przez Radę Miasta Pabianice w stosunku do partnerskiego Warasza na Ukrainie.